Ægdonation - modtager

Vi kan hjælpe med ægdonation på Trianglen. Ventetiden er kort.
Kontakt vores ægdonations-team på telefon eller på mail. Se under "Kontakt".

Loven i Danmark tillader også dobbeltdonation, altså samtidig donation af både æg og sæd. 
Når der gøres dobbelt-donation, skal mindst en af donorerne være "ikke-anonym".

Også for ægdonation i Danmark gælder aldersgrænsen på 46 år for kvinden.

Ægdonation kan være fra en donor, som man kender. Det kan være en veninde eller et familiemedlem (dog ikke mor eller datter). Ægdonation kan også være anonym, hvor donor og modtager ikke kan få oplysning om hinanden. Den sidste mulighed er ”åben” donation, hvor barnet på et tidspunkt (for eksempel når barnet fylder 18 år) kan få kontakt til ægdonor.

Sådan foregår ægdonation

Den mest almindelige måde er, at æg udtages fra æg-donor, befrugtes med mandens sæd eller med sæd fra en sæddonor (dobbeltdonation), dyrkes til blastocyster og fryses.

Herefter gøres den modtagende kvinde klar til, at en optøet blastocyst kan lægges tilbage i livmoderen. Hvis modtagende kvinde har en meget stabil cyklus, kan oplægningen foretages i egen normale cyklus. Hvis den modtagne kvinde ikke har en stabil cyklus, opbygges slimhinden med østradiol-tabeletter og før embryooplægningen suppleres med progesteron stikpiller.

I enkelte tilfælde kan man i stedet synkronisere ægdonor og ægmodtager, så embryonerne oplægges friske og altså uden mellemliggende frysning.

Udenlandske klinikker

Ved ønske om behandling i udlandet kan vi foreslå nedenstående klinikker.

IVI klinikken i Valencia
www.ivi-fertility.com/en/
Den spanske klinik har generelt kort ventetid på behandling. I Spanien er aldersgrænsen for behandling er højere end i Danmark.

Clinica Fertia i Malaga
www.clinicafertia.com
Den spanske klinik har generelt kort ventetid på behandling. I Spanien er aldersgrænsen for behandling er højere end i Danmark.