Ægkvalitet og alder

Vent ikke for længe med at få børn!

Kvindens fertilitet og evne til at få børn afhænger i høj grad af kvaliteten af de æg, hun har i sine æggestokke. Kvindens alder har en altafgørende betydning for ægkvaliteten. Dette faktum kan ikke understreges nok. Undersøgelser har vist, at evnen til at få børn for kvinder på 36 år kun er halvt så god, som hos kvinder på 20 år. For kvinder på 39 år er chancen yderligere halveret i forhold til de 36-årige. I nogle tilfælde er ægkvaliteten bedre end forventet i forhold kvindens alder, men i nogle tilfælde desværre dårligere.

Man kan regne med: 

  • 20-årige har dobbelt så gode æg som den 36-årige
  • 36-årige har dobbelt så gode æg som den 39-årige
  • 39-årige har dobbelt så gode æg som den 41-årige

Herefter falder kvaliteten af æggene voldsomt.

Når kvinden er over 37 år er reduceret æg-kvalitet ofte en medvirkende faktor til, at det er svært at blive gravid. Det er derfor tænkeligt, at barnløshed for nogle par udelukkende skyldes, at kvaliteten af kvindens ægceller ikke er tilstrækkelig. Hos disse kvinder er behandlingsresultaterne desværre mindre gode, idet basis for vellykket behandling er en god ægcellekvalitet.

Ved hjælp af en blodprøve, kan vi undersøge to hormoner, FSH og AMH, der kan give vigtig information om ægkvaliteten.

Læs mere om FSH og AMH.

Ved ultralydskanning kan antallet af små ægblærer, ”antralfollikler”, undersøges. Antallet af små ægblærer (AFC) giver et skøn over det antal ægblærer, der kan stimuleres til at modne, når der gives hormonstimulation. Hvis der er meget få antralfollikler, tyder det på, at kvindens ægreserve er beskeden. Hvis der er et meget stort antal antralfollikler, kan kvinden have PCOS.

En sidste måde at vurdere æggestokkenes kapacitet på, er ved at stimulere æggestokkene med FSH hormon og så observere, hvorledes de reagerer og hvor mange follikler, der udvikles på en given dosis.

Ønsker du at få mere at vide?

Hvis du vil forstå mere om, hvordan alder påvirker fertiliteten, så ring til os eller book en konsultation.