Bivirkninger og risici ved reagensglasbehandling

Der er ikke påvist langtidsfølger af fertilitetsbehandling.

Mulige bivirkninger ved hormonbehandlingen
Hos nogle kvinder kan der være bivirkninger forårsaget af hormonerne, men de fleste mærker kun lidt til det. Under nedreguleringen kan der komme hovedpine, hedeture og humørsvingninger, på grund af lav produktion af østrogen. Hvis du får disse bivirkninger, ophører de, når selve stimulationen starter. 

Overfølsomhedsreaktioner
Der kan ses overfølsomhedsreaktioner under hormonbehandlingen. Oftest drejer det sig om lettere reaktioner i form af udslæt, rødme på injektionsstedet eller kløe. I meget sjældne tilfælde er set kraftigere reaktioner med feber. Det afhjælpes næsten altid, hvis man skifter præparat.

Er der risiko for kræft i æggestokkene eller livmoderen som følge af hormonbehandlingen?
Nej. Der ikke konstateret øget risiko for kræft i æggestokkene eller i livmoderen på grund af fertilitetsbehandling. 

Komplikationer til ægudtagning
Efter ægudtagningen kan der være ømhed i underlivet, og hos nogle er der smerter, som kan kræve behandling med Panodil eller lignende.

Æggene tages ud gennem skeden ved at nålen føres gennem skedevæggen. Der kan derfor være lidt blødning efter ægudtagning. I sjældne tilfælde kræver blødningen behandling som består af et sting eller to i skedetoppen med en tråd, der forsvinder af sig selv. Det har ingen betydning for resultatet af behandlingen. 

Underlivsbetændelse efter ægudtagning er meget sjælden og behandles med antibiotika. I forbindelse med ægudtagningen får du antibiotika for at forebygge denne komplikation.

Ovarielt overstimulationssyndrom (OHSS)
Udvikles der for mange ægblærer efter ægløsningssprøjten, kan ovarielt overstimulationssyndrom (OHSS)  opstå. Ved OHSS er æggestokkene betydeligt forstørrede på grund af de mange ægblærer. Maven blive udspilet, da der samtidig kan udskilles væske i bughulen.

Tegn på overstimulation kan opstå i dagene efter at ægløsningssprøjten (hCG) er givet (tidlig overstimulation) eller omkring en uge efter embryo-oplægningen (sen overstimulation). Den sene overstimulation opstår stort set kun, hvis man er blevet gravid. Den skyldes at den tidlige graviditet danner graviditetshormon (hCG), som er det hormon der sammen med mange ægblærer fremkalder overstimulation.

OHSS opdeles i 3 grader, mild, moderat og alvorlig. De milde til moderate tilstande, der ikke kræver indlæggelse bedres ofte, hvis man sørger for at drikke rigeligt med væske efter ægudtagningen.

Mindre end 1 % af vore patienter bliver indlagt for overstimulation. Hvis indlagt, udskrives de fleste i løbet af få dages behandling.

Hvis du er i tvivl om, om du er overstimuleret, så skal du altid kontakte klinikken.

Graviditetskomplikationer
Spontan abort
Tidlig spontan abort forekommer i ca. 20 % af graviditeterne, når kvinden er under 40 år. Hvis kvinden er over 40 år, er risikoen højere for spontan abort.

Graviditet uden for livmoderen
Graviditet uden for livmoderen opstår i omkring 1-3 % af graviditeterne efter reagensglasbehandling. 

Ved ægoplægningen placeres embryonerne midt i livmoderhulen. Af ukendte årsager kan embryonerne i enkelte tilfælde alligevel sætte sig i æggelederne. 

Smerter og blødning tidligt i graviditeten, kan være tegn på graviditet udenfor livmoderen. Et andet tegn kan være, at graviditetshormonet (HCG) stiger langsommere end normalt.

Hvis der er mistanke om graviditet uden for livmoderen, følges udviklingen i HCG ved gentagne målinger med få dages mellemrum. Hvis graviditetshormonet ikke stiger normalt eller hvis der kommer symptomer på graviditet uden for livmoderen, henvises du til sygehuset. Her kan behandlingen være medicinsk eller operativ.

Hvis du er under mistanke for, at graviditeten sidder uden for livmoderen, skal du omgående søge lægehjælp, hvis du får kraftige smerter eller blødning. Symptomerne kan skyldes, at der er opstået blødning inde i bughulen og det kræver akut behandling. 
Ring til os, din egen læge eller vagtlægen.

Børn født efter reagensglasbehandling
Flere store undersøgelser viser, at risikoen for abort og misdannelser ved både ICSI og IVF er en smule højere end den er for graviditeter, der er opstået på naturlig måde. Det ser dog ikke ud til at skyldes, at IVF/ICSI behandling som sådan giver nogen øget risiko. Men de infertile par, som har behov for IVF/ICSI behandling, har i sig selv en let øget risiko for, at børnene kan få misdannelser.