Nedfrysning af befrugtede æg

Hvis der i forbindelse med reagensglasbehandlingen er ”overskydende” befrugtede embryoner af høj kvalitet, kan de fryses ned og opbevares i flydende kvælstof ved -196° C. Embryonerne kan senere tøes og oplægges, som regel uden at det er nødvendigt med hormonstimulationLæs om behandlingen her.

Frosne embryoner må opbevares til og med det 45. år. De skal destrueres, hvis parret går fra hinanden eller hvis en af parterne dør. Dog kan det aftales mellem parterne, at hvis manden dør, så må kvinden få oplagt embryoner, der er blevet til med mandens sæd.

Hvis embryonerne stammer fra behandling af et par, gælder det:

  • Begge skal give skriftligt samtykke til nedfrysning og opbevaring.
  • Embryonerne må kun optøes og anvendes, hvis begge parter giver skriftligt samtykke før optøning og tilbagelægning

Optøning og tilbagelægning af optøede, befrugtede embryoner (”æg”)

Chancen for graviditet efter tilbagelægning af optøede embryoner er omkring 30-40%.

Hos kvinder med regelmæssig cyklus på under ca. 35 dage oplægges de
optøede befrugtede embryoner i kvindens egen cyklus.

Hvis menstruationscyklus er lang (over ca. 35 dage), gøres slimhinden
klar til at modtage embryonerne ved at kvinden tager østradiol tabletter eller plastre. Det kaldes ”stimuleret” frysebehandling.

Oplægning af optøede embryoner i egen cyklus

Oplægningen af optøede embryoner foregår som regel uden forudgående hormonbehandling.
I ringer tidligt i menstruationscyklus og får tid til skanning på 10-12 cyklusdag. Ved skanningen undersøges livmoderslimhindens tykkelse og størrelse af ægblæren. Når ægblæren er moden, diameter 17-20 mm, gives ægløsningssprøjte (Ovitrelle). Seks døgn senere tøs en frossen blastocyst op og oplægges i livmoderen samme dag som optøningen..

Når embryonerne tøs op, ringer I til laboratoriet og får at vide, om de har overlevet.

Oplægningen foregår som ved oplægning af friske æg.

På oplægningsdagen gives en ny indsprøjtning af Ovitrelle (10 klik - 2500 IE).

Oplægning af optøede embryoner i østradiol-”stimuleret” cyklus

Du starter på 2. eller 3. dagen af din menstruation med østradiol
tabletter. Efter ca. 10-12 dage bliver du ultralydskannet. Når slimhinden er tyk nok påbegyndes behandling med progesteron (Cyclogest®, Lutinus® eller Crinone®).

Seks dage efter optøs et embryon (hvis det er frosset som blastocyst); det oplægges samme dag som det er tøet. 

Du skal fortsætte med at tage østradiol og progesteron frem til graviditetsprøven. Hvis du bliver gravid, skal du fortsætte behandlingen med østradiol og progesteron til du er omkring 10 uger gravid.