Doctor's Corner

Denne side er specielt henvendt til praktiserende læger, der har brug for en hurtig oversigt.

Nye regler om henvisning

Nu må par og kvinder, der har barn/børn, igen henvises til fertilitetsvurdering og behandling i speciallægepraksis med dækning fra Regionen.

Hvem kan henvises:

Speciallægepraksisselskabet Trianglen har overenskomst med Regionen (ydernummer), så alle barnløse kan henvises til udredning og inseminationsbehandling med dækning fra Regionen.
Det gælder uanset om kvinden/parret har barn i forvejen.

Hvis der anvendes donorsæd, er der dog egenbetaling for sæden.

Reagensglasbehandling (IVF og ICSI) er altid med egenbetaling i private fertilitetsklinikker.

Kvinden skal være under 39 år for at blive henvist til en offentlig klinik.

I privat regi kan man behandle kvinder til de fylder 46 år. I praksis er det dog særdeles vanskeligt for de fleste kvinder at blive gravide – også ved fertilitetsbehandling – når de er over 42-43 år.

Hvor længe skal parret forsøge før henvisning?

Hvis et yngre par (under 35) har forsøgt i ét år eller mere uden at opnå graviditet, er der som udgangspunkt én eller flere fertilitetsnedsættende faktorer, så er udredning relevant.

Hvis et ”ældre” par, hvor kvinden er over ca. 37 år ikke bliver gravide inden for et års tid risikerer de at miste vigtig tid og blive så gamle, at det bliver meget mere vanskeligt at opnå graviditet, så også her er udredning relevant.

Hurtigere henvisning kan være rimelig, hvis der er åbenlyse fertilitetsnedsættende årsager, for eksempel at kvinden slet ingen cyklus har eller at manden har fået kemoterapi som kan have skadet sædcelle produktionen.

Henvisningen:

Her finder du et link til relevante undersøgelser og blodprøver for både manden og kvinden.

Når parret ankommer til klinikken:

Vi starter altid med en samtale, hvor vi gennemgår allerede foretagne undersøgelser og eventuelle tidligere behandlinger.  Vi foretager gynækologisk ultralydsskanning. Ved behov suppleres med yderligere undersøgelser. Behandlingstyper og muligheder gennemgås.

For de heteroseksuelle par startes med insemination, hvis sædprøven indeholder over 2 millioner progressive motile sædceller efter ”oprensning” og hvis der er normal HSG (eventuelt HSU). Man vil ofte anvende Pergotime og/eller FSH til follikelstimulation. 

Enlige kvinder og lesbiske par starter med insemination med donorsæd, hvis tubaforholdene er i orden.

Der findes flere muligheder for donorsæd:

Anonym donor: Her oplyses øjenfarve, hårfarve, højde, vægt og hudfarve.
Udvidet profil: Udover ovenstående indeholder denne profil få oplysninger, som for eksempel blodtype eller mere detaljerede oplysninger om barndom, familieforhold, erhverv, fritidsinteresser, uddannelse, stemmeprøve, babyfotos etc.
Åben donor: Den ”åbne” donor har indgået en aftale med sædbanken om, at donorbørn kan få kontakt med deres donor, når de fylder 18 år, hvis de ønsker det.
Kendt donor: En ”kendt” sæddonor er en donor, som kvinden/parret selv kender og som har accepteret at donere sæd til kunstig befrugtning af kvinden, selv om kvinden og donor ikke er gift eller danner par.  Den ”kendte” donor har forsørgerpligt over for barnet, og barnet har arve-ret fra den ”kendte” donor.

Reagensglasbehandling: 

Reagensglasbehandling anvendes som primær behandling, hvis det efter udredning er åbenlyst, at chancerne for at opnå graviditet ved ”hjemmearbejde” eller insemination er dårlige. Det kan være på grund af lukkede tubae eller ved svært nedsat sædkvalitet.
Reagensglasbehandling anvendes også som ”second-line” behandling, hvis der ikke er opnået graviditet efter 3-6 inseminationsbehandlinger (afhængig af årsagen til infertilitet).
Der kan stimuleres i en kort protokol (stimulation med FSH fra cyklusdag 3) eller en lang protokol (nedregulering med GnRH-agonist fra cyklusdag  21 i 2 uger og herefter stimulering med FSH)
IVF (uden mikroinsemination) anvendes, når sædprøvens kvalitet skønnes egnet til at befrugte æggene.
ICSI (microinsemination) anvendes ved svært nedsat sædkvalitet, hvor sædcellerne erfaringsmæssigt ikke direkte kan befrugte æggene.

Ægudtagning

Foretages ambulant i ”rus”. Selve ægudtagningen varer normalt 10-15 minutter og er praktisk taget smertefri, da kvinden får injektion af hurtigtvirkende morfinlignende præparat (rapifen) under proceduren.

I laboratoriet:

IUI: Sædprøven afleveres om morgenen. Sædcellerne oprenses ved gradientcentrifugering og gøres klar til inseminationen. Føres op i livmoderen med et lille kateter.
IVF: 100.000-150.000 sædceller tilsættes til hver oocyt. Opbevares herefter i inkubator  med nøje reguleret indhold af temperatur, CO2, O2 og luftfugtighed.
ICSI: En enkelt sædcelle injiceres i hver oocyt. Herefter opbevares de befrugtede oocyter ligeledes i inkubator.

Transferering/ægoplægning:

Foregår på dag 2, 3 eller 5 (blastocyst) efter ægudtagningen. Som udgangspunkt anbefales oplægning af ét embryon til kvinder under 36 år (1. og 2. cyklus). Oplægning af to embryoner anbefales ved nedsat embryokvalitet, kvinder over 36, ved 3. cyklus og ved anvendelse af optøede embryoner.

Graviditetschancer:

IUI: Graviditetschancen ved insemination er ca. 18-20%, når kvinden er under 40. Er kvinden over 40, er graviditetschancen ca. 10-14% pr. behandling.
IVF/ICSI: Graviditetschancen ved reagensglasbehandling afhænger af kvindens alder, antallet af oplagte æg og hvor lang tid, æggene er dyrket. Her finder du vores resultater for IUI og IVF/ICSI.

På besøg?

Vi har haft flere praktiserende læger og speciallæger på besøg i klinikken og alle er meget velkomne. Skriv til Kåre Rygaard på kry@trianglen.dk eller ring på +45 39 40 70 00 for at aftale nærmere

Fandt du ikke, hvad du kiggede efter?

Så send gerne dit eget spørgsmål til os på info@trianglen.dk.