Inseminationsbehandling (IUI)

Intrauterin Insemination (IUI) er den mest enkle form for barnløshedsbehandling på Fertilitetsklinikken Trianglen. 

De væsentligste grunde til at graviditetschancen øges ved inseminationsbehandling er:

 • En mild hormonstimulation resulterer i modning af 2-3 æg; uden hormonstimulation modnes normalt kun 1 æg.
 • Ægløsningstidspunktet og inseminationen koordineres, så der er meget stor sikkerhed for, at æg og sædceller møder hinanden.
 • Sædcellerne sprøjtes op i livmoderen, så langt flere sædceller når frem til ægget, end hvis sædcellerne selv skulle svømme hele vejen.

Inseminering foregår med et lille tyndt plastikrør, er som regel helt smertefri og tager kun få minutter.

Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)

Insemination i livmoderen med oprenset sæd fra den mandlige partner er en behandlingsmulighed ved uforklaret barnløshed eller hvis sædkvaliteten er lettere nedsat. 

Insemination med partnerens sæd anvendes også ofte sammen med en mild hormonstimulation af kvinden, hvis hun har manglende ægmodning (lange menstruations-cykler).

Insemination med donorsæd (IUI-D)

Mange kvinder, der behandles med insemination med donor-sæd, har helt normal fertilitet. Derfor vil det som udgangspunkt være let ved opnå graviditet ved behandlingen. Behandling med donorinsemination kan udføres på forskellige ”indsatsniveauer”. Insemination med donorsæd kan eventuelt foretages uden hormonstimulation i de første behandlinger.

Se også afsnittet om forskellige typer af sæddonation ”anonym”, ”åben” og ”egen” donor.

Insemination – trin for trin

 1. Henvisning fra egen læge samt relevante forundersøgelser og blodprøver.
 2. Samtale og undersøgelse på Fertilitetsklinikken Trianglen.
 3. Start på behandling. Når du får menstruation, kan du ringe til klinikkens sekretær på tel: 39 40 70 00 og aftale tid til skanning.
 4. Hormonstimulation med tabletter og/eller hormonindsprøjtninger.
 5. Ultralydsskanning dag 10-12 i cyklus (den dag menstruationen starter rigtigt, kaldes dag 1).
 6. Ægløsningssprøjte, når ægblærerne er modne.
 7. Sædprøve afleveres om morgenen 1½ døgn efter ægløsningssprøjten.
 8. Sædprøven oprenses, så kun de bedste sædceller er tilbage, og insemination foretages samme dag, som sædprøven er afleveret. Inseminationen foretages ca. 38 timer efter ægløsningssprøjten.
 9. Graviditetstest 14 dage efter inseminationen.​​​​​​

Graviditetschance ved insemination (IUI)

Chancen for at blive gravid og føde ved inseminationsbehandling falder markant med alderen og bliver særligt lav, når kvindens alder kommer op over 40 år. Når kvinden er fyldt 40, men endnu ikke fyldt 41 år, er chancen for fødsel efter insemination omkring 8-9% per insemination. Når kvinden er fyldt 41 år, men endnu ikke fyldt 42 år, er chancen for fødsel efter insemination omkring 6-7% per insemination, Der skal altså gennemsnitlig foretages omkring 15 inseminationer for hvert født barn for en kvinde på 41 år. På grund af ovenstående sandsynligheder, anbefaler vi ikke insemination efter at kvinden er fyldt 40 år, og vi udfører principielt ikke insemination efter at kvinden er fyldt 41 år.

Reagensglasbehandling (IVF) er væsentligt mere effektiv ved alder over 40 år, med en chance for fødsel på omkring 15-20% for kvinder på 40 år og en chance for fødsel på 13-15% for kvinder på 41 år. Hvis man foretager inseminationsbehandling hos kvinder over 40 år, er der en ret stor risiko for, at man anvender de sidste fertile måneder/år på en mindre effektiv behandling og at det kan give lavere chance for nogensinde at opnå fødsel, fordi man udsætter tidspunktet (alder) for eventuel efterfølgende IVFbehandling.

Da hormonstimulation af kvinden ofte resulterer i, at hun producerer mere end 1 æg (2-3), vil der være øget risiko for tvillingegraviditet. Tvillinger findes i omkring 5 -10 % af graviditeterne. Hvis hormonbehandling ikke anvendes, er der kun tvillinger hos omkring 1 %. Trillinger kan forekomme i ganske sjældne 

Resultater for insemination - IUI

Forudsætninger for Insemination (IUI)

Insemination bør kun foretages, hvis nedenstående betingelser er opfyldt. Ellers er graviditetschancen ved denne type behandling meget lav. Vi starter altid med en samtale på Trianglen, så vi finder den rette fertilitetsbehandling til jer.


Der kan således tilbydes insemination til par, hvor manden har let nedsat sædkvalitet og hvor kvinden har åbentstående æggeledere. Insemination kan også anvendes ved ”uforklaret” barnløshed.

Ved insemination med donorsæd gælder samme betingelser for kvinden.

Maksimum forsøg
Det kan diskuteres, hvor mange gange man skal tilbyde insemination. Til par, der bliver insemineret med partnerens sæd (IUI-H) tilbyder vi op til 3 behandlinger.

Ved donorinsemination (IUI-D) kan man normalt gennemgå op til 6 behandlinger, hvis ikke graviditet er indtruffet forinden.

Maksimum alder - Kvinden
Graviditetschancen når kvinden er over 40 år, er omkring 10-14%.
Hvis kvinden er 41 år eller mere er chancen for graviditet ved insemination under 10%, så vi udfører ikke inseminationsbehandling. Her anbefaler vi reagensglasbehandling (IVF/ICSI).

Maksimum alder - Manden
Hos manden sker der et jævnt langsomt fald i sædkvaliteten igennem livet. Par, hvor manden er fyldt 55 år kan tilbydes genetisk rådgivning. 

Hormonstimulation ved insemination med partnersæd (IUI-H)

I mange tilfælde får kvinden en mild hormonstimulation i starten af cyklus. Formålet med hormonstimulationen er at få 2-3 æg til at modnes. Den milde hormonstimulation gives som daglige hormonindsprøjtninger fra dag 3 i cyklus eller som tabletter (Clomid). 

Hvis kvinden har meget lang eller ”ingen” menstruationscyklus, vil vi normalt stile efter, at der kun udvikles 1-2 æg.

Kvinder med PCOS (polycystisk ovarie syndrom) udvikler ofte ikke æg på behandling med Pergotime®. Hos disse kvinder er det nødvendigt at fremkalde ægmodning ved hjælp af daglige indsprøjtninger med FSH (follikelstimulerende hormon). Indsprøjtningerne skal som regel tages i 10-20 dage.

Ægløsningssprøjte
Når ægblærerne er store nok, får kvinden en indsprøjtning med ”ægløsningshormon” (Ovitrelle® eller Pregnyl®).

Ægløsningen sker omkring 38 timer efter indsprøjtningen med ægløsningshormonet. 

Kvinden tager indsprøjtningen hjemme om aftenen på et nærmere aftalt tidspunkt. Inseminationen foretages om formiddagen 1½ døgn (ca. 38 timer) senere – tæt på det tidspunkt, hvor ægløsningen finder sted.

Se intruktionsvideo på Ovitrelleog se hvordan du bruger en Ovitrelle injektionspen, til når du skal stikke dig selv.
Videoen er venligst udlånt af Medicin.dk.

Hormonstimulation ved insemination med donorsæd (IUI-D)

Mange kvinder, der behandles med insemination med donorsæd, har helt normal fertilitet. Behandling med donorinsemination kan derfor udføres på forskellige ”indsatsniveauer”:

Niveau 1: Ægblærens vækst følges med ultralydsskanning. Når ægblæren (og dermed ægget) er modent gives en ægløsende indsprøjtning (Ovitrelle, se mere info nedenfor). Inseminationen foretages ca. 38 timer senere.

Niveau 2: Der gives en mild hormonstimulation med henblik på modning af 2-3 æg. Ultralydsskanning, ægløsningssprøjte og insemination foretages som ved ”niveau 2”.

Hormonstimulation ved niveau 2
I mange tilfælde får kvinden en mild hormonstimulation i starten af cyklus. Formålet med hormonstimulationen er at få 2-3 æg til at modnes. Hormonstimulationen gives for det meste som indsprøjtninger med FSH (Gonal-f®, Puregon®, Menopur® eller tilsvarende.

Se denne instruktionsfilm om Bemfola (der er identisk med Gonal-f), der viser, hvordan du skal anvende pennen.

Hvis kvinden har meget lang eller ”ingen” menstruationscyklus, vil vi normalt stile efter, at der kun udvikles 1-2 æg.

Kvinder med PCOS (polycystisk ovarie syndrom) udvikler ofte ikke æg på behandling med Pergotime®. Hos disse kvinder er det nødvendigt at fremkalde ægmodning ved hjælp af daglige indsprøjtninger med FSH (follikelstimulerende hormon). Indsprøjtningerne skal som regel tages i 10-20 dage.

Ægløsningssprøjte
Når ægblærerne er store nok, får kvinden en indsprøjtning med ”ægløsningshormon” (Ovitrelle®).

Ægløsningen sker omkring 38 timer efter indsprøjtningen med ægløsningshormonet.

Kvinden tager indsprøjtningen hjemme om aftenen på et nærmere aftalt tidspunkt. Inseminationen foretages om formiddagen 1½ døgn (ca. 38 timer) senere – tæt på det tidspunkt, hvor ægløsningen finder sted.

Se intruktionsvideo på Ovitrelleog se hvordan du bruger en Ovitrelle pen, til når du skal stikke dig selv.
Videoen er venligst udlånt af Medicin.dk.

Efter inseminationen

Forholdsregler
Man kan opføre sig helt som man plejer efter inseminationen. Man kan gå på arbejde, og man  må gerne have samleje omkring inseminationstidspunktet. Kun hvis årsagen til behandling er antistoffer i sædvæsken hos manden, kan samleje være utilrådeligt i de nærmeste dage omkring inseminationen. 

Gravid?
Ved inseminationen udleveres en graviditetstest. Den skal bruges 14 dage efter inseminationen, også selv om du har fået blødning/menstruation. Det er bedst at teste på den første morgenurin.

Ring på tel: 39 40 70 00 og fortæl sekretærerne, om prøven var positiv eller negativ. Hvis prøven er positiv, aftales tid til en ultralydsskanning af fosteret omkring 3 uger senere.

Når det lykkes
Graviditetens tidlige udvikling undersøges med ultralydskanning omkring 3 uger efter positiv graviditetsprøve. Herefter afsluttes forløbet hos os og graviditeten følges videre hos din  egen læge og på fødestedet. Alle graviditetsresultater (fødsler mm.) meldes tilbage til klinikken.

Bivirkninger ved inseminationen

Der er en meget lille risiko forbundet med inseminations-behandling.

Medicinbivirkninger
Er forbigående og som regel milde. Det drejer sig først og fremmest om kvalme, brystspænding, hovedpine, hedeture og træthed.

Overfølsomhed (allergi) over for hormonmedicinen forekommer meget sjældent. Kan vise sig i form af forbigående hududslæt eller åndenød. Hvis du får allergiske symptomer, skal du ophøre med at tage medicinen og kontakte os.

Kompliceret graviditet
Ved graviditet efter inseminationen vil risikoen for tidlig spontan abort være ca. 20 %, dvs. lidt højere end når graviditet indtræder på naturlig vis. Det skyldes ikke behandlingen som sådan, men de årsager, som har ført til, at man søger behandling for barnløshed, f.eks. nedsat sæd- og æg-kvalitet.

Som omtalt tidligere er der øget risiko for tvillinge-graviditet, når der gives hormonstimulation. Ved tvillinge-graviditeter er der øget risiko for komplikationer, specielt for tidlig fødsel.

Ingen øget risiko for kræft
Adskillige undersøgelser, bl.a. fra Danmark og Sverige, tyder ikke på at hormonerne, der anvendes til fertilitetsbehandling medfører øget risiko for senere udvikling af kræft i æggestokkene eller andre steder.

Hvor mange gange kan man behandle med insemination?

Der er ikke nogen fast grænse. Som tommelfingerregel er det rimeligt at inseminere tre gange, hvis det er insemination med sæd fra manden. Hvis det er sæd fra en sæddonor gennemføres normalt op til seks behandlinger. De nævnte antal kan variere efter en vurdering af den enkelte kvinde/parret.

Book en aftale

For at finde ud af, om insemination (IUI) kan hjælpe dig med at blive gravid, bedes du ringe til os eller booke en aftale.