Mandlig infertilitet

Barnløshed kan skyldes dårlig sædkvalitet. De danske mænds sædkvalitet er en af de dårligste i Europa. Og på trods af en lille forbedring de senere år, er sædkvaliteten markant dårligere end for 50 år siden*. Mindre end hver fjerde har en optimal sædkvalitet og 15 % har en sædkvalitet, der er så dårlig, at de vil have svært ved at gøre en kvinde gravid uden fertilitetsbehandling.

Selv om kun én sædcelle bruges til befrugtning af ét æg, viser antallet af sædceller sig at have stor relation til befrugtningsevnen. Mænd med mange sædceller (mere end 40 mio. sædceller / ml) har større chance for at befrugte deres partner end mænd med færre sædceller.

Den dårlige sædkvalitet kan skyldes flere faktorer:

  • Testikulært dysgenese syndrom (TDS): Forstyrrelse af det mandlige reproduktionssystem i fosterstadiet. Kan være årsag til øget forekomst af testikelcancer, dårlig sædkvalitet, kryptorkisme og hypospadi hos mænd og drenge.
  • Miljømæssige faktorer: En række  miljømæssige kemikalier er mistænkt for  at være risikofaktorer for mandlige reproduktionsforstyrrelser - de fleste fundet ved dyreforsøg. For eksempel alkylphenoler (sæber, plast), bisphenol A (sodavandsflasker af hård plast), parabener (kosmetik, fødevarekonservation), kemiske UV-filtre (solcreme, udendørsplast), naturlige og syntetiske østrogener.
  • Genetiske faktorer. Det drejer sig om kromosomfejl og om skader på Y-kromosomet (”mikro-deletioner”)
  • Tobaksrygning kan forringe sædkvaliteten.
  • Feber, sygdom og visse former for medicin vides også at forringe sædkvaliteten, nogle gange blot midlertidigt. Efter feber kan sædkvaliteten være nedsat i op til 3 måneder.

Sædprøven

Sædprøven kan analyseres ved bedømmelse af sædcelleantal og bevægelighed. Fertilitetslaboratorier foretager disse analyser både før og efter en oprensning. Ved oprensning frasorteres de dårlige sædceller, således at de bedste bliver tilbage. Befrugtningsevnen vurderes bedst efter en sædoprensning. Efter oprensningen kan I forvente følgende svarmuligheder:

  • Sædprøven er god og må antages at have normal befrugtningsevne og kan derfor bruges til alt, insemination, IVF og ICSI (mere end 2 millioner ”gode” sædceller). 
  • Sædprøven er mindre god og kan bruges til ICSI 
  • Der er ingen sædceller, yderlige udredning og information er nødvendig

I tilfælde af svært nedsat sædcelleantal vil vi ofte henvise til nærmere udredning på sygehus. Her suppleres med hormon-, kromosom analyse og ultralydsskanning af testiklerne for at lede efter en forklaring.

Hvis sædprøven er uden sædceller, kan der i visse tilfælde alligevel være sædceller i selve testiklerne. Sandsynligheden vurderes i hvert enkelt tilfælde. I denne situation kan sædcellerne udtages direkte fra testiklerne, en metode der kaldes TESA (testiklulær sperm aspiration). Ved TESA opnås kun relativt få sædceller, så det er altid nødvendigt at foretage ICSI, når sædcellerne er opnået ved TESA.

TESA er velegnet til brug ved fertilitetsbehandling af par, hvor manden tidligere er steriliseret. Også i denne situation er det altid nødvendigt at foretage reagensglasbehandling med ICSI, da der ved TESA opnås for få sædceller til behandling med insemination.

*Jørgensen N et al. Human semen quality in the new millennium: a prospective cross-sectional population-based study of 4867 men. BMJ Open. 2012 Jul 2;2(4).

Book en konsultation

Hvis du har forsøgt at blive gravid i mere end et år (eller mindre, hvis du er over 37 år) uden resultat, anbefaler vi dig at booke en konsultation.