IVF og ICSI

Fakta om IVF og ICSI

IVF står for In Vitro Fertilisation og kaldes på dansk også reagensglasbehandling eller reagensglasbefrugtning.

I forbindelse med IVF/ICSI behandling gives der normalt hormonstimulering, så der bliver flere æg at tage ud fra æggestokkene.

IVF behandlingen indebærer, at modne æg udtages fra æggestokkene og befrugtes med mandens sæd i en plastikskål i et varmeskab i laboratoriet. Her udvikler de befrugtede æg (embryoner) sig, medens de første celledelinger finder sted. Efter nogle dage lægges de bedste embryoner op i livmoderhulen, for at de kan sætte sig fast i slimhinden og udvikle sig til fostre, fuldstændig som efter en normal befrugtning.

ICSI står for Intra Cytoplasmatisk SædcelleInjektion. ICSI anvendes, når sædkvaliteten er svært nedsat eller hvis der har været meget få befrugtede æg i en tidligere behandling ved almindelig IVF. Ved ICSI indsprøjtes en enkelt udvalgt sædcelle i hvert af de udtagne æg. Ud over dette adskiller ICSI behandling sig ikke fra IVF behandling.

IVF/ICSI – trin for trin

 1. Henvisning fra egen læge samt relevante forundersøgelser og blodprøver.
 2. Samtale, undersøgelse og planlægning af behandling på Fertilitetsklinikken Trianglen. 
 3. Start på behandling. Når du får menstruation, kan du ringe til klinikkens sekretær på tel: 39 40 70 00 og aftale tid til skanning.
 4. Hormonbehandling med hormonindsprøjtninger og eventuelt næsespray til nedregulering. Følges med Ultralydsskanninger. 
 5. Ægløsningssprøjte, når ægblærerne er modne. 
 6. Ægudtagning 1½ døgn efter ægløsningssprøjten.
 7. Sædprøve afleveres samme morgen som ægudtagningen. 
 8. Befrugtning af æggene og de første dages celledelinger i laboratoriet.
 9. Ægoplægning 2-5 dage efter ægudtagning.
 10. Perioden med hormontilskud efter ægoplægning og indtil graviditetsprøven.
 11. Graviditetsprøve (blodprøve) 15 dage efter ægudtagning.
 12. Skanning af graviditeten ved positiv graviditetsprøve 3 uger efter.

Graviditetschance ved IVF/ICSI

Den gennemsnitlige graviditetschance er baseret på statistikker primært fra vores egen klinik og dels fra resultater, der findes i international litteratur. 
Se vores resultater her.

Størst chance for graviditet har de par, hvor kvinden er ung. Når der er 2 embryoner af høj kvalitet til oplægning, er graviditetschansen optimal. I disse tilfælde er chancen for positiv graviditetstest 40-50 %. Chancen for fødsel af et eller to levende børn 30-35 %. 

Ved oplægning af blastocyster er graviditetschancen over 50 %.

Efter 3 velgennemførte reagensglasbehandlinger vil gennemsnitlig 70-75 % af parrene have opnået fødsel, hvis kvinden er under 40 år. Graviditetschancen falder gradvist med kvindens alder, uanset årsagen til den ufrivillige barnløshed og uanset den anvendte teknologi. Derfor er chancen størst, jo yngre kvinden er. Hos kvinder over 40 år, er den gennemsnitlige chance for graviditet/fødsel per behandlingscyklus halveret i forhold til de ovenfor nævnte tal.

Landsdækkende resultater kan ses på Dansk Fertilitetsselskabs hjemmeside: fertilitetsselskab.dk.

Blastocystdyrkning

Trianglen er i stigende grad begyndt at dyrke de befrugtede æg (embryoner) længere end dage, da det kan give en bedre graviditetschance ved IVF/ICSI.

En blastocyst er det udviklingstrin, et embryon når efter 5-6 dage. En blastocyst består af omkring 100 celler med et væskefyldt hulrum. En lille gruppe celler på indersiden af væggen (”indercellemassen”) består af de celler, der udvikles til fosteret. Når blastocysten ”klækkes” (hatches), bryder cellerne ud af æggeskallen (”zona pellucida”) og begynder at vokse fast i livmoderslimhinden – typisk fra dag 6-7 efter ægløsningen (eller ægudtagningen).

En anden væsentlig faktor for succesfuld blastocystdyrkning er et velfungerende laboratorium. Dyrkningsforholdene skal være helt optimale, når embryoner skal udvikle sig i laboratoriet i de 5-6 dage, det tager at nå blastocyst-stadiet.

Trianglen har lagt et stort udviklingsarbejde i at optimere vores blastocystdyrkninger for at tilbyde den bedste behandling. Vi benytter de bedst tænkelige dyrkningsmedier og dyrker embryonerne ved lav ilt-koncentration for at efterligne de naturlige forhold i æggelederne mest muligt.

For at gennemføre blastocystdyrkning, er det mest hensigtsmæssigt, at der er 5 eller flere embryoner af god kvalitet på dag 3 efter ægudtagningen. Det giver en rimelig sandsynlighed for, at ét eller flere embryoner når blastocyststadiet. Ved planlagt blastocystdyrkning er der altid en risiko for, at ingen af embryonerne udvikler sig til blastocyster og at embryo-oplægningen derfor må aflyses. I nogle tilfælde, hvor der er planlagt blastocystdyrkning, vil vi undervejs foreslå, at embryonerne oplægges dag 3. Det kan være hvis det på dette tidspunkt er klart, at 1-2 af embryonerne har væsentligt bedre kvalitet end de øvrige. I får under dyrkningen orientering af laboratoriet om, hvordan det går med jeres embryoner på vej imod blastocyst-stadiet. 

Book en aftale

For at finde ud af, om IVF eller ICSI kan hjælpe dig med at blive gravid, bedes du ringe til os eller booke en aftale.

Ægudtagning ved reagensglasbehandling