Priser

Du kan finde priser for IVF, ICSI og Insemination i nedenstående prislister. Her finder du også priser og beskrivelse for den fleksible 3. gangsordning.

Husk at sygesikringsdækning giver dig ret til:

  • Gratis udredning og undersøgelser
  • Gratis inseminationsbehandling (undtagen donorsæd). 

Det gælder uanset om du/I har barn i forvejen.

Fleksibel 3-gangsordning

Du kan finde priser i for IVF, ICSI og Insemination i skemaerne herunder. For reagensglasbehandlinger (IVF og ICSI) har vi indført fleksibel betaling som en mere fair måde at lave ”3-gangsordning” på. Hvis man køber denne, har man altid ret til de tre standardbehandlinger, der er på kortet. 

Det sker imidlertid ofte, at der i et behandlingsforløb foretages andet og mere end de tre standard IVF/ICSI- behandlinger. For eksempel kan der være nedfrosne embryoner (”æg”) efter behandling. I mange tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt, at der forekommer oplægning af optøede embryoner. 

Udgiften hertil trækkes fra den fleksible 3-gangsordning. Vi ønsker altså ikke, at I først skal betale for en 3-gangsordning for derefter have en mulig ekstra udgift for en frysebehandling mens I stadig har beløb tilbage på kortet. Omvendt – overskrides kortet til sidst kan den resterende udgift betales særskilt. 

  • Bemærk: På grund af ”hvidvaskningsloven” må vi ikke modtage kontante beløb på DKK 14.999 eller mere. Sådanne beløb skal betales med betalingskort eller bankoverføres.

Priser IVF

IVF behandling. Alle beløb er i DKK.Enkelt behandling uanset alder:3-ordning indtil 35 år:3-ordning fra 35 år:
27.900 DKK52.000 DKK61.000 DKK
Gennemført cyklus: Cyklus anses som gennemført, hvis der er foretaget ægudtagning og der er kommet æg ud.27.900 DKK17.333 DKK20.333 DKK
Tillægsydelser (kan trækkes på 3-ordning):
Frysning af blastocyst(er) og opbevaring i 1 år.6.300 DKK6.300 DKK6.300 DKK
Oplægning af optøede embryoner9.000 DKK9.000 DKK9.000 DKK
ICSI (Intracytoplasmatisk Sædcelle Injektion)-------------3.500 DKK3.500 DKK
Afbrudt behandling under/efter stimulation før ægudtagning betales per konsultation.1.300 DKK1.300 DKK1.300 DKK

Noter og bemærkninger

1) I 3-gangsordningerne medfører et levendefødt barn, at ordningen er indfriet/opbrugt.

2) Cyklus anses som gennemført, hvis der er foretaget ægudtagning og der er kommet æg ud.

3) Totalfrys af "medicinske" grunde afregnes som en gennemført cyklus.

          - Første efterfølgende fryseoplægning er uden beregning, hvis inden for 6 mdr. efter frysning.

          - Ved totalfrys med frys af mere end én blastocyst, betales for frysning af disse.

4) Totalfrys som "eget valg" afregnes som gennemført cyklus. Frys er inkluderet uanset antal.

          - Senere oplægninger betales.

5) Ved "kontraktophævelse" af 3-ordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger. Kan ikke ophæves under graviditet.

6) Eventuel brug af donorsæd betales særskilt (til sædbanken).

7) Eventuelle ekstraydelser som TESA, AHA, primingetc. kan ikke trækkes på 3-ordningen.

8) Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.

9) Ydelser efter 3-gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter.

10) Hvis der gøres "DuoStim", afregnes 2. DuoStim cyklus med 50% af prisen for en hel cyklus.

Priser ICSI

ICSI behandling. Alle beløb er i DKK.Enkelt behandling uanset alder:3-ordning indtil 35 år:3-ordning fra 35 år:
31.400 DKK60.600 DKK70.950 DKK
Gennemført cyklus: Cyklus anses som gennemført, hvis der er foretaget ægudtagning og der er kommet æg ud.31.400 DKK20.200 DKK23.650 DKK
Tillægsydelser (kan trækkes på 3-ordning):
Frysning af blastocyst(er) og opbevaring i 1 år.6.300 DKK6.300 DKK6.300 DKK
Oplægning af optøede embryoner9.000 DKK9.000 DKK9.000 DKK
ICSI (Intracytoplasmatisk Sædcelle Injektion)InkluderetInkluderetInkluderet
Afbrudt behandling under/efter stimulation før ægudtagning betales per konsultation:1.300 DKK1.300 DKK1.300 DKK

Noter og bemærkninger

1) I 3-gangsordningerne medfører et levendefødt barn, at ordningen er indfriet/opbrugt.

2) Cyklus anses som gennemført, hvis der er foretaget ægudtagning og der er kommet æg ud.

3) Ved totalfrys afregnes som en gennemført cyklus. Den første efterfølgende frysecyklus er uden beregning. 
Ved totalfrys med frys af mere end én blastocyst, betales for frysning af disse.

4) Ved "kontraktophævelse" af 3-ordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger. Kan ikke ophæves under graviditet.

5) Eventuel brug af donorsæd betales særskilt (til sædbanken).

6) Eventuelle ekstraydelser som TESA, AHA, priming etc. kan ikke trækkes på 3-ordningen.

7) Eventuel akupunktur betales særskilt. Kan ikke trækkes på 3-ordningen.

8) Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.

9) Ydelser efter 3-gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter.

10) Hvis der gøres "DuoStim", afregnes 2. DuoStim cyklus med 50% af prisen for en hel cyklus.

Priser ved insemination - IUI-H

Konsultations-priser. (Er dækket med gyldig henvisning fra egen læge)
Første konsultation/forundersøgelse1.400 DKK
Efterfølgende "ekstra" konsultationer, som ikke er led i betalt IUI-behandling.1.300 DKK
IUI-H priser
Henvisning på begge fra egen læge0 DKK
Kun henvisning på kvinden1.450 DKK
Kun henvisning på manden. Inkluderer én ultralydsskanning2.860 DKK
Ingen henvisning. Inkluderer én ultralydsskanning4.310 DKK
Ultralydsskanning (ved mere end én skanning pr. cyklus). Ingen henvisning på kvinden. Pr skanning.1.300 DKK
Første graviditetsskanning er inkluderet. Hvis flere graviditetsskanninger uden henvisning på kvinden. Per skanning.1.300 DKK

Priser ved insemination med donor sæd - IUID

Konsultations-priser. (Er dækket med gyldig henvisning fra egen læge)
Første konsultation/forundersøgelse.1.400 DKK
Efterfølgende "ekstra" konsultationer, som ikke er led i betalt IUI-behandling.1.300 DKK
IUI-D priser. Priserne forudsætter, at donor-sæd er købt af og betalt til sædbanken.
Håndteringsgebyr for hver samlet modtagelse af sæd fra sædbank (Skejby Cryobank undtaget). Uanset antal strå. Inkluderer ét års opbevaring.850 DKK
Opbevaring af frossen sæd ud over 1 år. Per år.2.900 DKK
Henvisning på begge parter, for kvinde-mand par.0 DKK
Henvisning på kvinden, for enlige kvinder eller kvinder med en kvindelig partner.0 DKK
Kun henvisning på manden. Inkluderer én ultralydsskanning.2.860 DKK
Par/enlige uden henvisning. Ved anvendelse af ikke-oprenset sæd. Inkluderer én ultralydsskanning.4.310 DKK
Par/enlige uden henvisning. Ved anvendelse af oprenset sæd (IUI / ready-to-use). Inkluderer én UL-skanning.3.660 DKK
Ultralydskanning (ved mere end én skanning pr. behandlingscyklus). Ingen henvisning på kvinden. Per skanning:1.300 DKK
Første graviditetsskanning er inkluderet. Hvis flere graviditetsskanninger uden henvisning på kvinden. Per skanning.1.300 DKK
Sæd-donor vurdering ved brug af egen kendt sæddonor (gælder i ét år).4.350 DKK

Andre ydelser

Andre priser
Konsultationer:
Første konsultation. Er dækket af sygesikringen med henvisning fra egen læge. Er inkluderet hvis der betales for IVF/ICSI behandling.1.400 DKK
Efterfølgende konsultationer. Er dækket hvis der betales for IVF/ICSI.1.300 DKK
Ultralydsskanning:
Ultralydskanning (som ikke er del af betalt IVF/ICSI/IUI).1.300 DKK
Sædanalyse:
Sædanalyse (hvis ikke dækket af Sygesikringen).1.450 DKK
HSU og vandskanning (undersøgelse af livmoderhule og æggeledere):
HSU og vandskanning (hvis ikke dækket af Sygesikringen).2.900 DKK
Håndteringsgebyr - modtagelse af sædstrå fra sædbank:
Håndteringsgebyr for hver samlet modtagelse af sædstrå uanset antal strå. Inkluderer et års opbevaring.850 DKK
TESA:
TESA - udhentning af sædceller fra testikler til brug ved ICIS.5.000 DKK
AHA:
Assisted hatching - med laser.2.900 DKK
Ca-Ionophore:
Tilsætning af Ca-Ionophore ved befrugtning af æg.1.700 DKK
Opbevaring af frosne embryoner og ubefrugtede æg:
Fortsat opbevaring af frosne blastocyster og/eller oocytter pr. år. (Det første års opbevaring er inkluderet i prisen for frysning).2.900 DKK
Frysning af oocytter (æg).
Første hormonstimulation, udtagning og frysning af oocytter (inkl. 1 års opbevaring).26.000 DKK
Følgende hormonstimulation udtagning og frysning af oocytter (inkl. 1 års opbevaring).22.900 DKK
Optøning og befrugtning af frosne oocytter og dyrkning til blastocyster. (Eventuel oplægning og/eller frysning af blastocyster betales særskilt).6.250 DKK
Frysning og opbevaring af sæd:
Nedfrysning af sædprøve (inkl. 1 års opbevaring).2.200 DKK
Fortsat opbevaring af frosne sædprøver (ud over 1 år), per år.2.900 DKK
Administration ved overflytning af frosne æg/embryoner/sæd til eller fra anden klinik:
Klinik i Danmark. Administrativt arbejde ved overflytning - inkluderer ikke transport.3.500 DKK
Klinik i EU. Administrativt arbejde ved overflytning - inkluderer ikke transport.4.400 DKK
Klinik uden for EU. Administrativt arbejde ved overflytning - inkluderer ikke transport.6.000 DKK
Overflytning af sædprøver fra Rigshospitalet afd. GR:
Transport og administrativt arbejde ved overflytning.2.250 DKK
Blodprøver (dækket hvis der er dansk sygesikring):
Test for leverbetændelse tybe B og C og HIV i EU vævscenter-laboratorium.950 DKK
AMH blodprøve750 DKK
Andre blodprøver - per prøve.325 DKK
Priming:
Priming (overfladisk "skrab" i slimhinden).2.300 DKK
Bestilling og håndtering af blodprøver ved behandling i "anden" klinik:
For eksempel ved behandling i udlandet (dækker ikke pris for analyse).875 DKK
Recept-skrivning ved behandling i "anden" klinik:
For eksempel ved behandling i udlandet.625 DKK
Udfyldning af diverse attester og blanketter:
For eksempel for udenlandske klinikker, forsikringsselskaber etc.850 DKK

Frysning af oocytter (ubefrugtede æg)

Frysning af oocytter (ubefrugtede æg).
Første hormonstimulation, udtagning og frysning af oocytter (inkl. 1 års opbevaring).26.000 DKK
Følgende hormonstimulation, udtagning og frysning af oocytter (inkl. 1 års opbevaring).22.900 DKK
Optøning og befrugtning af frosne oocytter og dyrkning til blastocyster. (Eventuel oplægning og/eller frysning af blastocyster betales særskilt).6.250 DKK

Priser for ægdonation

Ægdonation med Trianglen donor. Medicin til donor er inkluderet. Oocytter udtaget fra donor til befrugtning og frysning som blastocyster. Første fryseoplægning er inkluderet. Senere oplægninger betales særskilt.
Ingen æg fra donor (ingen betaling).0 DKK
Ingen fryseegnede blastocyster (første gang det sker).0 DKK
Ingen fryseegnede blastocyster (efterfølgende gang(e) det sker). Da man så må formode sædfaktor.13.000 DKK
Cyklus med blastocyst(er) til frysning. Inkluderer første oplægning.59.000 DKK
Hvis kun én blastocyst er frosset og ikke gravid m. fødsel er prisen for ny donation.34.500 DKK
Oplægning af optøede blastocyster (per efterfølgende cyklus med oplægning).9.000 DKK
Ægdonation med kendt ægdonor. Oocyter udtaget fra donor til befrugtning, frysning som blastocyster og senere optøning og én oplægning.
Donationscyklus med kendt donor (medicin betales af recipient).38.450 DKK

Se betingelser for gratis fertilitetsbehandling og behandling i offentligt regi.

Hvis du har behov for overnatning ved behandling på Fertilitetsklinikken Trianglen kan du benytte en rabataftale vi har indgået med Admiral Hotel og Arp Hansen Hotel Group.