Priser

(Priser stiger 01.01.23)

Du kan finde priser for IVF, ICSI og Insemination i nedenstående prislister. Her finder du også priser og beskrivelse for den fleksible 3. gangsordning.

Husk at sygesikringsdækning giver dig ret til:

  • Gratis udredning og undersøgelser
  • Gratis inseminationsbehandling (undtagen donorsæd). 

Det gælder uanset om du/I har barn i forvejen.

Fleksibel 3-gangsordning

Du kan finde priser i for IVF, ICSI og Insemination i skemaerne herunder. For reagensglasbehandlinger (IVF og ICSI) har vi indført fleksibel betaling som en mere fair måde at lave ”3-gangsordning” på. Hvis man køber denne, har man altid ret til de tre standardbehandlinger, der er på kortet. 

Det sker imidlertid ofte, at der i et behandlingsforløb foretages andet og mere end de tre standard IVF/ICSI- behandlinger. For eksempel kan der være nedfrosne embryoner (”æg”) efter behandling. I mange tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt, at der forekommer oplægning af optøede embryoner. 

Udgiften hertil trækkes fra den fleksible 3-gangsordning. Vi ønsker altså ikke, at I først skal betale for en 3-gangsordning for derefter have en mulig ekstra udgift for en frysebehandling mens I stadig har beløb tilbage på kortet. Omvendt – overskrides kortet til sidst kan den resterende udgift betales særskilt. Trianglen tilbyder en rentefri afdragsordning efter aftale.

Følgende gælder for fleksibel 3-gangsordning.

  • I 3-gangsordningerne medfører et levendefødt barn at ordningen er indfriet/opbrugt.
  • Ved "kontraktophævelse" af 3-gangsordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger. Kan ikke ophæves under graviditet.
  • Eventuel brug af donorsæd betales særskilt.
  • Eventuel akupunktur betales særskilt.
  • Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.
  • Ydelser efter 3-gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter. 
  • Bemærk: På grund af ”hvidvaskningsloven” må vi ikke modtage kontante beløb på DKK 19.999 eller mere. Sådanne beløb skal betales med betalingskort eller bankoverføres.

Priser IVF

IVF behandling. Alle beløb er i DKK.Enkelt behandling uanset alder:3-ordning indtil 35 år:3-ordning fra 35 år:
26.000 DKK49.000 DKK57.200 DKK
Gennemført cyklus: Cyklus anses som gennemført, hvis der er foretaget ægudtagning og der er kommet æg ud.26.000 DKK16.333 DKK19.067 DKK
Tillægsydelser (kan trækkes på 3-ordning):
Frysning af blastocyst(er) og opbevaring i 1 år.6.500 DKK6.500 DKK6.500 DKK
Oplægning af optøede embryoner6.000 DKK6.000 DKK6.000 DKK
ICSI (Intracytoplasmatisk Sædcelle Injektion)--------------3.000 DKK3.000 DKK
Afbrudt behandling under/efter stimulation før ægudtagning betales per konsultation:1.150 DKK1.150 DKK1.150 DKK

Noter og bemærkninger
1) I 3‐gangsordningerne medfører et levendefødt barn, at ordningen er indfriet/opbrugt.
2) Cyklus anses som gennemført, hvis der er foretaget ægudtagning og der er kommet æg ud.
3) Ved "kontraktophævelse" af 3‐ordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger. Kan ikke ophæves under graviditet.
4) Eventuel brug af donorsæd betales særskilt (til sædbanken)..
5) Eventuelle ekstraydelser som TESA, AHA, priming etc. kan ikke trækkes på 3‐ordningen.
6) Eventuel akupunktur betales særskilt. Kan ikke trækkes på 3‐ordningen.
7) Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.
8) Ydelser efter 3‐gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter.

Priser ICSI

ICSI behandling. Alle beløb er i DKK.Enkelt behandling uanset alder:3-ordning indtil 35 år:3-ordning fra 35 år:
29.000 DKK55.000 DKK64.400 DKK
Gennemført cyklus: Cyklus anses som gennemført, hvis der er foretaget ægudtagning og der er kommet æg ud.29.000 DKK18.333 DKK21.467 DKK
Tillægsydelser (kan trækkes på 3-ordning):
Frysning af blastocyst(er) og opbevaring i 1 år.6.500 DKK6.500 DKK6.500 DKK
Oplægning af optøede embryoner6.000 DKK6.000 DKK6.000 DKK
ICSI (Intracytoplasmatisk Sædcelle Injektion)InkluderetInkluderetInkluderet
Afbrudt behandling under/efter stimulation før ægudtagning betales per konsultation:1.150 DKK1.150 DKK1.150 DKK

Noter og bemærkninger

Noter og bemærkninger
1) I 3‐gangsordningerne medfører et levendefødt barn, at ordningen er indfriet/opbrugt.
2) Cyklus anses som gennemført, hvis der er foretaget ægudtagning og der er kommet æg ud.
3) Ved "kontraktophævelse" af 3‐ordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger. Kan ikke ophæves under graviditet.
4) Eventuel brug af donorsæd betales særskilt (til sædbanken)..
5) Eventuelle ekstraydelser som TESA, AHA, priming etc. kan ikke trækkes på 3‐ordningen.
6) Eventuel akupunktur betales særskilt. Kan ikke trækkes på 3‐ordningen.
7) Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.
8) Ydelser efter 3‐gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter.

Priser ved insemination - IUI

De anførte priser er ”egenbetaling” pr. behandlingscyklus. Med henvisning dækker sygesikringen, således at egenbetalingen reduceres som anført i tabeller nedenfor.

IUI-H: Insemination med partner sæd

IUI-H priser
Konsultations-priser. (Er dækket med gyldig henvisning fra egen læge)
Første konsultation/forundersøgelse1.250 DKK
Efterfølgende "ekstra" konsultationer, som ikke er led i betalt IUI-behandling.1.150 DKK
IUI-H priser
Henvisning på begge 10 DKK
Kun henvisning på kvinden1.350 DKK
Kun henvisning på manden. Inkluderer én ultralydsskanning2.600 DKK
Ingen henvisning. Inkluderer én ultralydsskanning3.900 DKK
Ultralydsskanning (ved mere end én skanning pr. cyklus). Ingen henvisning på kvinden. Pr skanning:1.150 DKK
Graviditetsskanning ud over 1. graviditetsskanning. Ingen henvisning på kvinden. Pr. skanning.1.150 DKK
Akupunktur ved inseminationsbehandling. For de to behandlinger, der gives1.200 DKK
1) Ved ”henvisning” forstås en henvisning til behandling fra egen læge.

IUI-D: Insemination med donor sæd

IUI-D priser
Konsultations-priser. (Er dækket med gyldig henvisning fra egen læge)
Første konsultation1.250 DKK
Efterfølgende "ekstra" konsultationer, som ikke er led i betalt IUI-behandling.1.150 DKK
IUI-D priser
IUI-D priser. Priserne forudsætter, at donor-sæd er købt af og betalt til sædbanken.
Henvisning på begge, for kvinde-mand par10 DKK
Henvisning på kvinden, for enlige kvinder eller kvinder med en kvindelig partner.0 DKK
Kun henvisning på manden. Inkluderer én ultralydsskanning.2.600
Par/enlige uden henvisning. Ved anvendelse af ikke-oprenset sæd. Inkluderer én ultralydsskanning.3.950 DKK
Par/enlige uden henvisning. Ved anvendelse af oprenset sæd (IUI / ready-to-use). Inkluderer én UL-skanning.3.300 DKK
Ultralydskanning (ved mere end én skanning pr. behandlingscyklus). Ingen henvisning på kvinden. Pr. skanning:1.150 DKK
Graviditetsskanning ud over 1. graviditetsskanning. Ingen henvisning på kvinden. Pr. skanning.1.150 DKK
Sæd-donor vurdering ved brug af egen kendt sæddonor (gælder i ét år).4.150 DKK
Akupunktur ved inseminationsbehandling. For de to behandlinger, der gives.1.200 DKK
1) Ved ”henvisning” forstås en henvisning til behandling fra egen læge.

Øvrige ydelser

Øvrige ydelser
Øvrige ydelser
Konsultationer
Første konsultation. Er dækket af sygesikringen med henvisning fra egen læge. Er inkluderet hvis der betales for IVF/ICSI behandling.1.250 DKK
Efterfølgende konsultationer. Er dækket hvis der betales for IVF/ICSI.1.150 DKK
Ultralydskanning;
Ultralydskanning (som ikke er del af betalt IVF/ICSI/IUI).1.150 DKK
Sædanalyse;
Sædanalyse (hvis ikke dækket af Sygesikringen).1.150 DKK
TESA;
TESA - udhentning af sædceller fra testikler til brug ved ICSI.4.600 DKK
AHA;
Assisted Hatching - med laser.2.600 DKK
IVF/ICSI uden stimulation - i naturlig cyklus;
IVF uden stimulation (betales også ved aflysning efter planlagt ægudtagning). Ved aflysning før planlægning af ægudtagning betales pr. konsultation.11.300 DKK
ICSI uden stimulation (hvis der ikke findes æg ved ægudtagningen er prisen 11.000). Ved aflysning før planlægning af ægudtagning betales pr. konsultation.14.500 DKK
Opbevaring af frosne embryoner og ubefrugtede æg;
Fortsat opbevaring af frosne embryoner og ooycyter/æg pr. år. (Det første 1 års opbevaring er inkluderet i prisen for frysning).2.600 DKK
Frysning af oocyter (æg) - Bemærk: Må højst opbevares i 5 år
Hormonstimulation, udtagning og nedfrysning af oocyter (incl. 1 års opbevaring).26.000 DKK
Frysning og opbevaring af sæd;
Nedfrysning af sædprøve (incl. 1 års opbevaring).2.100 DKK
Fortsat opbevaring af frosne sædprøver (ud over 1. år), pr. år:2.600 DKK
Administration ved overflytning af frosne æg/embryoner/sæd til eller fra anden klinik;
Administrativt arbejde ved overflytning - inkluderer ikke transport.3.100 DKK
Overflytning af sædprøver fra Rigshospitalet afd. GR;
Transport og administrativt arbejde ved overflytning.2.100 DKK
Blodprøver (dækket hvis der er dansk sygsikring);
Test for leverbetændelse type B og C og HIV i EU vævscenter-laboratorium.850 DKK
AMH blodprøve: S-hCG blodprøve:650 DKK 350 DKK
Andre blodprøver - pr. prøve:250 DKK
Akupunktur;
Akupunkturbehandling, pr. gang. 600 DKK
Hysteroskopi;
Hysteroskopi (dækket af sygesikringen med henvisning fra egen læge).2.575 DKK
Priming;
Priming (overfladisk "skrab" i slimhinden).2.100 DKK
Bestilling og håndtering af blodprøver ved behandling i "anden" klinik;
For eksempel ved behandling i udlandet (dækker ikke pris for analyse).800 DKK
Recept-skrivning ved behandling i "anden" klinik;
For eksempel ved behandling i udlandet.550 DKK
Udfyldning af diverse attester og blanketter;
For eksempel for udenlandske klinikker, forsikringsselskaber etc.750 DKK
Håndteringsgebyr - modtagelse af sædprøve(R) fra sædbank;
Håndteringsgebyr for hver samlet modtagelse af sæd fra sædbank uanset antal strå.750 DKK
HSU2600 DKK

Priser for ægdonation

Ægdonation med Trianglen donor. Oocyter udtaget fra donor til befrugtning og frysning som blastocyster.Ægdonationsbehandlinger laves som ICSI/IVF. Senere optøning og oplægning betales særskilt.
Ingen æg fra donor (ingen betaling)0 DKK
Ingen befrugtning/deling af æggene (ICSI/IVF). Inklusiv medicin til donor.13.250 DKK
Deling men ingen fryseegnede blastocyster (ICSI/IVF). Inklusiv medicin til donor.15.800 DKK
Frysning af én blastocyst (ICSI/IVF). Inklusiv medicin til donor. Inkluderer ikke oplægning.30.750 DKK
Frysning af to eller flere blastocyster (ICSI/IVF). Inklusiv medicin til donor. Inkluderer ikke oplægning.52.400 DKK
Oplægning af optøede blastocyster (per cyklus med oplægning)6.000 DKK
Ægdonation med Trianglen donor. "Friske æg", synkroniseret donor/recipient.Ægdonationsbehandlinger laves som ICSI/IVF.
Donation (ICSI/IVF), gennemført med oplægning af én blastocyst. Inklusive medicin til donor og frysning af overskydende blastocyster.58.400 DKK
Donation (ICSI/IVF), gennemført med oplægning af én blastocyst. Inklusive medicin til donor. Ingen æg egnet til nedfrysning.39.750 DKK
Ingen egnede blastocyster til oplægning (ICSI/IVF)16.000 DKK*
*Plus betaling pr. ultralydsskanning af modtager (recipient). Pris pr ultralydsskanning er 1.150 DKK
Ægdonation med egen medbragt donor. Oocyter udtaget fra donor til befrugtning, frysning som blastocyster og senere optøning og én oplægning. Prisen er den samme for "friske æg", synkroniseret donor/recipient.Ægdonationsbehandlinger laves som ICSI/IVF.
ICSI/IVF donationscyklus med egen donor. Eksklusiv medicin til donor.40.000 DKK**
**Medicin til donor. Den nøjagtige pris afhænger af donors medicin.Fra 8.000 DKK til +12.000 DKK

Se betingelser for gratis fertilitetsbehandling og behandling i offentligt regi.

Hvis du har behov for overnatning ved behandling på Fertilitetsklinikken Trianglen kan du benytte en rabataftale vi har indgået med Admiral Hotel og Arp Hansen Hotel Group.