Coronavirus

Covid-19 og fertilitetsbehandling

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vi må passe på hinanden. Har du derfor symptomer som forkølelse, hoste, feber eller ondt i halsen bedes du undlade at mødes op på klinikken, og aflyse din aftale. Kontakt klinikken telefonisk og oplys om dine symptomer INDEN du kommer. 

Sådan passer vi på hinanden:

  • Du bedes om at komme ind på klinikken til tiden, og ikke før. På denne måde mindsker vi antallet af personer i receptionen.
  • Vi har opsat håndsprit på klinikken, og vi beder dig om at spritte dine hænder ved ankomst
  • Personalet giver ikke hånd
  • Hold afstand i venteværelset og placér dig længst muligt væk fra de øvrige personer til stede
  • Vi opfordrer til, at man kommer alene til sine aftaler, og lader eventuel partner vente udenfor klinikken - dog undtaget, hvis du skal til ægudtagning, ægoplægning og graviditets scanning.
  • Vi opfordrer til, at jeres dejlige børn ikke kommer med på klinikken

Nationalt Kommunikationspartnerskab rejsevejledninger ifm. COVID-19

Hvis du er dansk statsborger eller har har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, kan du se myndighedernes regler for indrejse til Danmark her

Hvis du er udenlandsk statsborger bosat i udlandet kan du se myndighedernes regler for indrejse til Danmark her.

Nationalt Kommunikationspartnerskab er de danske myndigheders fælles informationsindsats under COVID-19.
Partnerskabet består af: Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Lægemiddelsstyrelsen, Justitsministeriet, Rigspolitiet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Øvrige ministerier og myndigheder deltager i partnerskabet efter behov, ligesom partnerskabet samarbejder med andre offentlige aktører som for eksempel kommuner og regioner m.fl.

Coronavaccine og fertilitetsbehandling

Vi henviser til SSTs anbefalinger vedrørende graviditet og vaccination:
Par, der påtænker graviditet eller fertilitetsbehandling anbefales at tage imod vaccinationstilbud uanset planlagt graviditet eller påbegyndt fertilitetsbehandling. Dette gælder både for personen, der ønsker graviditet, samt partner.
Læs mere på SST.dk/da/corona/Vaccination.
 

FAQ om Covid-19 og fertilitetsbehandling

"Hvis man er blevet gravid med IUI og man oplever symptomer på Corona kort tid efter skal man være bekymret for at miste fosteret? Og hvilke ekstra forholdsregler skal man tage?"

Svar: På nuværende tidspunkt er de fleste eksperters vurdering, at en infektion med coronavirus hos gravide formentlig ikke giver risiko for fosterskader. Man kan ikke være helt sikker, før man senere kan se, hvordan det faktisk forholder sig med børn der fødes af kvinder, der har været smittet med coronavirus under graviditeten. Hvis det skulle ske, at man får tegn på coronavirus infektion under graviditeten, bør man tale med sin praktiserende læge eller fødestedet om, om der er særlige undersøgelser eller andet, som sundhedsmyndighederne anbefaler.
Hvis man får høj feber, mens man er gravid (over 39ºC ) på grund af en infektion, kan der være øget risiko for abort.

Senest opdateret 28/02 2022

Du kan også få besvaret dit spørgsmål af vores overlæge, Kåre Rygaard.

Send dit spørgsmål til trianglen@trianglen.dk.

NB. Der vil ikke blive besvaret på personlige forløb. Der skal vi bede jer om at kontakte os på vores sikre mail server.

Coronavirus