Priser

Du kan finde priser for IVF, ICSI og Insemination i nedenstående prislister. Her finder du også priser og beskrivelse for den fleksible 3. gangsordning.

Husk at sygesikringsdækning giver dig ret til:

  • Gratis udredning og undersøgelser
  • Gratis inseminationsbehandling (undtagen donorsæd). 

Det gælder uanset om du/I har barn i forvejen.

Fleksibel 3-gangsordning

Du kan finde priser i for IVF, ICSI og Insemination i skemaerne herunder. For reagensglasbehandlinger (IVF og ICSI) har vi indført fleksibel betaling som en mere fair måde at lave ”3-gangsordning” på. Hvis man køber denne, har man altid ret til de tre standardbehandlinger, der er på kortet. 

Det sker imidlertid ofte, at der i et behandlingsforløb foretages andet og mere end de tre standard IVF/ICSI- behandlinger. For eksempel kan der være nedfrosne embryoner (”æg”) efter behandling. I mange tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt, at der forekommer oplægning af optøede embryoner. 

Udgiften hertil trækkes fra den fleksible 3-gangsordning. Vi ønsker altså ikke, at I først skal betale for en 3-gangsordning for derefter have en mulig ekstra udgift for en frysebehandling mens I stadig har beløb tilbage på kortet. Omvendt – overskrides kortet til sidst kan den resterende udgift betales særskilt.

Følgende gælder for fleksibel 3-gangsordning.

  • I 3-gangsordningerne medfører et levendefødt barn at ordningen er indfriet/opbrugt.
  • Hvis blastocyst-oplægning ikke gennemføres, men der kunne være foretaget oplægning på 2. dagen, så regnes cyklus som gennemført regnskabsmæssigt, selv om oplægning ikke er foretaget. I denne situation afregnes honoraret for blastocystdyrkning ikke.
  • Ved "kontraktophævelse" af 3-gangsordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger. Kan ikke ophæves under graviditet.
  • Eventuel brug af donorsæd betales særskilt.
  • Eventuel akupunktur betales særskilt.
  • Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.
  • Ydelser efter 3-gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter. 
  • Bemærk: På grund af ”hvidvaskningsloven” må vi ikke modtage kontante beløb på DKK 50.000 eller mere. Sådanne beløb skal betales med betalingskort eller bankoverføres.
Priser IVF
IVF behandling. Alle beløb er i DKK. Enkelt behandling uanset alder: 3-ordning indtil 35 år: 3-ordning fra 35 år:
26.000 DKK 49.000 DKK 57.200 DKK
Gennemført cyklus med ægoplægning: 26.000 DKK 16.333 DKK 19.067 DKK
Tillægsydelser (kan trækkes på 3-ordning):
Blastocystdyrkning (se note 2) 4.100 DKK 4.100 DKK 4.100 DKK
Frysning af blastocyster og opbevaring i 2 år, hvis embryo-oplægning dag 3 6.500 DKK 6.500 DKK 6.500 DKK
Frysning af blastocyster og opbevaring i 2 år, hvis blastocystdykning betalt separat 2.600 DKK 2.600 DKK 2.600 DKK
Oplægning af optøede embryoner 5.200 DKK 5.200 DKK 5.200 DKK
ICSI (Intracytoplasmatisk Sædcelle Injektion) -------------- 3.100 DKK 3.100 DKK
Afbrudt behandling efter stimulation før ægudtagning. Pr. konsultation: 1.150 DKK 1.150 DKK 1.150 DKK
Afbrudt behandling efter ægudtagning IVF 11.300 DKK 10.800 DKK 10.800 DKK

Noter og bemærkninger

1) I 3-gangsordningerne medfører et levendefødt barn at ordningen er indfriet/opbrugt.
2) Hvis blastocyst-oplægning ikke gennemføres, men der kunne være foretaget oplægning på dag 2-3, så regnes cyklus som gennemført regnskabsmæssigt, selv om oplægning ikke er foretaget. I denne situation afregnes honoraret for blastocystdyrkning ikke.
3) Ved "kontraktophævelse" af 3-ordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger. Kan ikke ophæves under graviditet.
4) Eventuel brug af donorsæd betales særskilt (til sædbanken).
5) Eventuel TESA eller Assisted Hatching betales særskilt og kan ikke trækkes på 3-ordningen.
6) Eventuel akupunktur betales særskilt. Kan ikke trækkes på 3-ordningen.
7) Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.
8) Ydelser efter 3-gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter.

Priser ICSI
ICSI behandling. Alle beløb er i DKK. Enkelt behandling uanset alder: 3-ordning indtil 35 år: 3-ordning fra 35 år:
29.000 DKK 55.000 DKK 64.400 DKK
Gennemført cyklus med ægoplægning: 29.000 DKK 18.333 DKK 21.467 DKK
Tillægsydelser (kan trækkes på 3-ordning):
Blastocystdyrkning (se note 2) 4.100 DKK 4.100 DKK 4.100 DKK
Frysning af blastocyster og opbevaring i 2 år, hvis embryo-oplægning dag 3 6.500 DKK 6.500 DKK 6.500 DKK
Frysning af blastocyster og opbevaring i 2 år, hvis blastocystdykning betalt separat 2.600 DKK 2.600 DKK 2.600 DKK
Oplægning af optøede embryoner 5.200 DKK 5.200 DKK 5.200 DKK
ICSI (Intracytoplasmatisk Sædcelle Injektion) Inkluderet Inkluderet Inkluderet
Afbrudt behandling efter stimulation før ægudtagning. Pr. konsultation: 1.150 DKK 1.150 DKK 1.150 DKK
Afbrudt behandling efter ægudtagning før ICSI. 11.300 DKK 10.800 DKK 10.800 DKK
Afbrudt behandling efter ægudtagning efter ICSI. 14.500 DKK 13.400 DKK 13.400 DKK

Noter og bemærkninger

1) I 3-gangsordningerne medfører et levendefødt barn at ordningen er indfriet/opbrugt.
2) Hvis blastocyst-oplægning ikke gennemføres, men der kunne være foretaget oplægning på dag 2-3, så regnes cyklus som gennemført regnskabsmæssigt, selv om oplægning ikke er foretaget. I denne situation afregnes honoraret for blastocystdyrkning ikke.
3) Ved "kontraktophævelse" af 3-ordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger. Kan ikke ophæves under graviditet.
4) Eventuel brug af donorsæd betales særskilt (til sædbanken).
5) Eventuel TESA eller Assisted Hatching betales særskilt og kan ikke trækkes på 3-ordningen.
6) Eventuel akupunktur betales særskilt. Kan ikke trækkes på 3-ordningen.
7) Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.
8) Ydelser efter 3-gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter.

Priser ved insemination - IUI

De anførte priser er ”egenbetaling” pr. behandlingscyklus. Med henvisning dækker sygesikringen, således at egenbetalingen reduceres som anført i tabeller nedenfor.

IUI-H: Insemination med partner sæd

Konsultations-priser. (Er dækket med gyldig henvisning fra egen læge)
Første konsultation/forundersøgelse 1.250 DKK
Efterfølgende "ekstra" konsultationer, som ikke er led i betalt IUI-behandling. 1.150 DKK
Henvisning på begge 1 0 DKK
Kun henvisning på kvinden 1.350 DKK
Kun henvisning på manden. Inkluderer én ultralydsskanning 2.600 DKK
Ingen henvisning. Inkluderer én ultralydsskanning 3.900 DKK
Ultralydsskanning (ved mere end én skanning pr. cyklus). Ingen henvisning på kvinden. Pr skanning: 1.150 DKK
Graviditetsskanning ud over 1. graviditetsskanning. Ingen henvisning på kvinden. Pr. skanning. 1.150 DKK
Akupunktur ved inseminationsbehandling. For de to behandlinger, der gives 1.200 DKK
1) Ved ”henvisning” forstås en henvisning til behandling fra egen læge.
IUI-D: Insemination med donor sæd
Konsultations-priser. (Er dækket med gyldig henvisning fra egen læge)
Første konsultation 1.250 DKK
Efterfølgende "ekstra" konsultationer, som ikke er led i betalt IUI-behandling. 1.150 DKK
IUI-D priser. Priserne forudsætter, at donor-sæd er købt af og betalt til sædbanken.
Henvisning på begge, for kvinde-mand par1 0 DKK
Henvisning på kvinden, for enlige kvinder eller kvinder med en kvindelig partner. 0 DKK
Kun henvisning på manden. Inkluderer én ultralydsskanning. 2.600
Par/enlige uden henvisning. Ved anvendelse af ikke-oprenset sæd. Inkluderer én ultralydsskanning. 3.950 DKK
Par/enlige uden henvisning. Ved anvendelse af oprenset sæd (IUI / ready-to-use). Inkluderer én UL-skanning. 3.300
Ultralydskanning (ved mere end én skanning pr. behandlingscyklus). Ingen henvisning på kvinden. Pr. skanning: 1.150 DKK
Graviditetsskanning ud over 1. graviditetsskanning. Ingen henvisning på kvinden. Pr. skanning. 1.150 DKK
Sæd-donor vurdering ved brug af egen kendt sæddonor (gælder i ét år). 4.150 DKK
Akupunktur ved inseminationsbehandling. For de to behandlinger, der gives. 1.200 DKK
Opbevaring af frossen sæd ud over 2 år. Pr. år. 2.600 DKK
1) Ved ”henvisning” forstås en henvisning til behandling fra egen læge.
Øvrige ydelser
Øvrige ydelser
Konsultationer
Første konsultation. Er dækket af sygesikringen med henvisning fra egen læge. Er inkluderet hvis der betales for IVF/ICSI behandling. 1.250 DKK
Efterfølgende konsultationer. Er dækket hvis der betales for IVF/ICSI. 1.150 DKK
Ultralydskanning;
Ultralydskanning (som ikke er del af betalt IVF/ICSI/IUI). 1.150 DKK
Sædanalyse;
Sædanalyse (hvis ikke dækket af Sygesikringen). 1.150 DKK
TESA;
TESA - udhentning af sædceller fra testikler til brug ved ICSI. 4.600 DKK
AHA;
Assisted Hatching - med laser. 2.600 DKK
IVF/ICSI uden stimulation - i naturlig cyklus;
IVF uden stimulation (betales også ved aflysning efter planlagt ægudtagning). Ved aflysning før planlægning af ægudtagning betales pr. konsultation. 11.300 DKK
ICSI uden stimulation (hvis der ikke findes æg ved ægudtagningen er prisen 11.000). Ved aflysning før planlægning af ægudtagning betales pr. konsultation. 14.500 DKK
Opbevaring af frosne embryoner og ubefrugtede æg;
Fortsat opbevaring af frosne embryoner og ooycyter/æg pr. år. (De første to års opbevaring er inkluderet i prisen for frysning). 2.600 DKK
Frysning af oocyter (æg) - Bemærk: Må højst opbevares i 5 år
Hormonstimulation, udtagning og nedfrysning af oocyter (incl. 2 års opbevaring). 26.000 DKK
Frysning og opbevaring af sæd;
Nedfrysning af sædprøve (incl. 2 års opbevaring). 2.100 DKK
Fortsat opbevaring af frosne sædprøver (ud over 2 år), pr. år: 2.600 DKK
Administration ved overflytning af frosne æg/embryoner/sæd til eller fra anden klinik;
Administrativt arbejde ved overflytning - inkluderer ikke transport. 3.100 DKK
Overflytning af sædprøver fra Rigshospitalet afd. GR;
Transport og administrativt arbejde ved overflytning. 2.100 DKK
Blodprøver (dækket hvis der er dansk sygsikring);
Test for leverbetændelse type B og C og HIV i EU vævscenter-laboratorium. 850 DKK
AMH blodprøve. 650 DKK
Andre blodprøver - pr. prøve: 250 DKK
Akupunktur;
Akupunkturbehandling, pr. gang. 600 DKK
Hysteroskopi;
Hysteroskopi (dækket af sygesikringen med henvisning fra egen læge). 2.575 DKK
Priming;
Priming (overfladisk "skrab" i slimhinden). 2.100 DKK
Bestilling og håndtering af blodprøver ved behandling i "anden" klinik;
For eksempel ved behandling i udlandet (dækker ikke pris for analyse). 1.600 DKK
Recept-skrivning ved behandling i "anden" klinik;
For eksempel ved behandling i udlandet. 550 DKK
Udfyldning af diverse attester og blanketter;
For eksempel for udenlandske klinikker, forsikringsselskaber etc. 750 DKK
Priser for ægdonation
Ægdonation med Trianglen donor. Oocyter udtaget fra donor til befrugtning og frysning som blastocyster. Senere optøning og oplægning betales særskilt.
Ingen æg fra donor (ingen betaling) 0 DKK
Ingen befrugtning/deling af æggene (IVF) 5.150 DKK
Ingen befrugtning/deling af æggene (ICSI) 8.250 DKK
Deling men ingen fryseegnede blastocyster (IVF) 7.750 DKK
Deling men ingen fryseegnede blastocyster (ICSI) 10.800 DKK
Frysning af én blastocyst (IVF). Inkluderer ikke oplægning 22.700 DKK
Frysning af én blastocyst (ICSI). Inkluderer ikke oplægning 25.750 DKK
Frysning af to eller flere blastocyster (IVF). Inkluderer ikke oplægning 44.300 DKK
Frysning af to eller flere blastocyster (ICSI). Inkluderer ikke oplægning 47.400 DKK
Oplægning af optøede blastocyster (per cyklus med oplægning) 5.200 DKK
Ægdonation med Trianglen donor. "Friske æg", synkroniseret donor/recipient.
IVF donation, gennemført med oplægning. Eventuel frysning af overskydende embryoner betales særskilt 51.000 DKK
Ingen egnede embryoner til oplægning (IVF) 9.300 DKK
ICSI donation, gennemført med oplægning. Eventuel frysning af overskydende embryoner betales særskilt 54.000 DKK
Ingen egnede embryoner til oplægning (ICSI) 12.400 DKK
Ægdonation med egen medbragt donor. Oocyter udtaget fra donor til befrugtning, frysning som blastocyster og senere optøning og én oplægning. Prisen er den samme for "friske æg", synkroniseret donor/recipient.
IVF donationscyklus med egen donor (medicin betales af recipient) 31.200 DKK
ICSI donationscyklus med egen donor (medicin betales af recipient) 34.200 DKK

Se betingelser for gratis fertilitetsbehandling og behandling i offentligt regi.

Hvis du har behov for overnatning ved behandling på Fertilitetsklinikken Trianglen kan du benytte en rabataftale vi har indgået med Admiral Hotel og Arp Hansen Hotel Group.