Priser

Du kan finde priser for IVF, ICSI og Insemination i nedenstående prislister. Her finder du også priser og beskrivelse for den fleksible 3. gangsordning.

Husk at sygesikringsdækning giver dig ret til:

 • Gratis udredning og undersøgelser
 • Gratis inseminationsbehandling (undtagen donorsæd). 

Det gælder uanset om du/I har barn i forvejen.

Fleksibel 3-gangsordning

Du kan finde priser i for IVF, ICSI og Insemination i skemaerne herunder. For reagensglasbehandlinger (IVF og ICSI) har vi indført fleksibel betaling som en mere fair måde at lave ”3-gangsordning” på. Hvis man køber denne, har man altid ret til de tre standardbehandlinger, der er på kortet. 

Det sker imidlertid ofte, at der i et behandlingsforløb foretages andet og mere end de tre standard IVF/ICSI- behandlinger. For eksempel kan der være nedfrosne embryoner (”æg”) efter behandling. I mange tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt, at der forekommer oplægning af optøede embryoner. 

Udgiften hertil trækkes fra den fleksible 3-gangsordning. Vi ønsker altså ikke, at I først skal betale for en 3-gangsordning for derefter have en mulig ekstra udgift for en frysebehandling mens I stadig har beløb tilbage på kortet. Omvendt – overskrides kortet til sidst kan den resterende udgift betales særskilt.

Følgende gælder for fleksibel 3-gangsordning.

 • I 3-gangsordningerne medfører et levendefødt barn at ordningen er indfriet/opbrugt.
 • Hvis blastocyst-oplægning ikke gennemføres, men der kunne være foretaget oplægning på 2. dagen, så regnes cyklus som gennemført regnskabsmæssigt, selv om oplægning ikke er foretaget. I denne situation afregnes honoraret for blastocystdyrkning ikke.
 • Ved "kontraktophævelse" af 3-gangsordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger.
 • Eventuel brug af donorsæd betales særskilt.
 • Eventuel akupunktur betales særskilt.
 • Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.
 • Ydelser efter 3-gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter. 
 • Bemærk: På grund af ”hvidvaskningsloven” må vi ikke modtage kontante beløb på DKK 50.000 eller mere. Sådanne beløb skal betales med betalingskort eller bankoverføres.
Priser ved IVF og ICSI
price list danish jan 2020

Noter

 1. Ved ”henvisning” forstås en henvisning til behandling fra egen læge.
 2. Hvis blastocyst-oplægning ikke gennemføres, men der kunne være foretaget oplægning på 2. dagen, så regnes cyklus som gennemført regnskabsmæssigt, selv om oplægning ikke er foretaget. I denne situation afregnes honoraret for blastocystdyrkning ikke.
Priser ved insemination - IUI

De anførte priser er ”egenbetaling” per behandlingscyklus. Med henvisning dækker sygesikringen, således at egenbetalingen reduceres som anført i tabeller nedenfor.

IUI-H: Insemination med partner sæd

Priser ved IUI-H
IUI-D: Insemination med donor sæd
Priser for IUI-D
Øvrige ydelser
andre priser DK 2020a
Priser for ægdonation
Priser for oocytdonation

Se betingelser for gratis fertilitetsbehandling og behandling i offentligt regi.

Hvis du har behov for overnatning ved behandling på Fertilitetsklinikken Trianglen kan du benytte en rabataftale vi har indgået med Admiral Hotel og Arp Hansen Hotel Group.