Priser

Du kan finde priser for IVF, ICSI og Insemination i nedenstående prislister. Her finder du også priser og beskrivelse for den fleksible 3. gangsordning.

Husk at sygesikringsdækning giver dig ret til:

  • Gratis udredning og undersøgelser
  • Gratis inseminationsbehandling (undtagen donorsæd). 

Det gælder uanset om du/I har barn i forvejen.

Fleksibel 3-gangsordning

Du kan finde priser i for IVF, ICSI og Insemination i skemaerne herunder. For reagensglasbehandlinger (IVF og ICSI) har vi indført fleksibel betaling som en mere fair måde at lave ”3-gangsordning” på. Hvis man køber denne, har man altid ret til de tre standardbehandlinger, der er på kortet. 

Det sker imidlertid ofte, at der i et behandlingsforløb foretages andet og mere end de tre standard IVF/ICSI- behandlinger. For eksempel kan der være nedfrosne embryoner (”æg”) efter behandling. I mange tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt, at der forekommer oplægning af optøede embryoner. 

Udgiften hertil trækkes fra den fleksible 3-gangsordning. Vi ønsker altså ikke, at I først skal betale for en 3-gangsordning for derefter have en mulig ekstra udgift for en frysebehandling mens I stadig har beløb tilbage på kortet. Omvendt – overskrides kortet til sidst kan den resterende udgift betales særskilt.

Følgende gælder for fleksibel 3-gangsordning.

  • I 3-gangsordningerne medfører et levendefødt barn at ordningen er indfriet/opbrugt.
  • Hvis blastocyst-oplægning ikke gennemføres, men der kunne være foretaget oplægning på 2. dagen, så regnes cyklus som gennemført regnskabsmæssigt, selv om oplægning ikke er foretaget. I denne situation afregnes honoraret for blastocystdyrkning ikke.
  • Ved "kontraktophævelse" af 3-gangsordning afregnes til priser for enkeltbehandlinger. Kan ikke ophæves under graviditet.
  • Eventuel brug af donorsæd betales særskilt.
  • Eventuel akupunktur betales særskilt.
  • Medicin er ikke inkluderet i ovenstående priser.
  • Ydelser efter 3-gangsordning skal anvendes inden for 2 år. Eventuel rest bortfalder herefter. 
  • Bemærk: På grund af ”hvidvaskningsloven” må vi ikke modtage kontante beløb på DKK 50.000 eller mere. Sådanne beløb skal betales med betalingskort eller bankoverføres.
Priser ved IVF og ICSI
IVF-ICSI priser DK 20200212
Priser ved insemination - IUI

De anførte priser er ”egenbetaling” per behandlingscyklus. Med henvisning dækker sygesikringen, således at egenbetalingen reduceres som anført i tabeller nedenfor.

IUI-H: Insemination med partner sæd

Priser ved IUI-H
IUI-D: Insemination med donor sæd
Priser for IUI-D
Øvrige ydelser
andre priser DK 2020a
Priser for ægdonation
DER priser DK 20200212

Se betingelser for gratis fertilitetsbehandling og behandling i offentligt regi.

Hvis du har behov for overnatning ved behandling på Fertilitetsklinikken Trianglen kan du benytte en rabataftale vi har indgået med Admiral Hotel og Arp Hansen Hotel Group.