Lene Nilsson Trianglenv Ægdonor

Lene Nilsson

Ægdonationskoordinator & ESHRE* certificeret embryolog

Lene er en del af klinikkens oocytdonations-team.

Jeg har været ansat i laboratoriet på Trianglen siden 1997, og i 2011 blev jeg ESHRE-certificeret embryolog.

Jeg har stor erfaring med samtlige laboratorieteknikker i et IVF laboratorie såsom IVF, ICSI, dyrkning af embryoner/blastocyster, vitrification og sædoprensning.

Jeg er Trianglens Ægdonationskoordinator, og du kan møde mig enten telefonisk eller fysisk, hvis du vil være ægdonor eller skal i ægdonationsbehandling.

Du kan også møde mig i ny og næ laboratoriet i forbindelse med ægudtagning og ægoplægning  :-)

New enquiries
+ 45 39 40 70 00

trianglen fertility clinic
Fertilitetsklinikken Trianglen blev etableret i 1993 og er en af de ældste og største fertilitetsklinikker i Norden.