Lægefaglig direktør, Kåre Rygaard, er speciallæge i gynækologi og obstetrik og har arbejdet på Trianglen siden 2001. Han har været lægefaglig direktør siden 2011. Kåre har mange års erfaring med fertilitetsbehandling fra Rigshospitalet og Herlev Hospital. Han har tidligere forsket i genetiske forandringer i kræftceller og skrev i 1993 sin doktordisputats om dette.

New enquiries
+ 45 39 40 70 00

Trianglen kontakt
Fertilitetsklinikken Trianglen er en af Danmarks bedste fertilitetsklinikker