Jeg blev Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik i 2016, og har gennem min uddannelse arbejdet på Nordsjællands Hospital Hillerød og Rigshospitalet.

Sideløbende med speciallægeuddannelsen lavede jeg også en Ph.D. om sammenvoksninger og arvæv efter operationer i maven og deraf følgende risiko for tarmslyng. Afhandlingen forsvarede jeg i juni 2019 på Nordsjællands Hospital Hillerød.

Jeg har arbejdet på flere fertilitetsklinikker i København og har siden 1. oktober 2020 været på Trianglen.

Det er vigtigt for mig, at mine patienter føler sig hørt og forstået, at jeg formår at bibringe dem forståelse for deres situation, fertilitetsudfordringer og få vejledt dem til den behandling, der giver klinisk mening. Det er også meget vigtigt for mig at sikre en høj kvalitet i min behandling og at holde mig ajour med den nyeste viden på området.

New enquiries
+ 45 39 40 70 00

Trianglen kontakt
Fertilitetsklinikken Trianglen er en af Danmarks bedste fertilitetsklinikker