Medicin der anvendes ved reagensglasbehandling

Under konsultation med din læge hos Fertilitetsklinikken Trianglen vælges den rette medicin til behandlingen. Og på Fertilitetsklinikken Trianglen har vi en aftale med Holte Apotek om at opretholde et medicinlager her på klinikken. Således er det ikke nødvendigt at hente medicinen på et apotek. Udleveres der medicin fra Fertilitetsklinikken, vil der efterfølgende blive sendt regning for medicinen til jer direkte fra Holte Apotek. Dette er en service vi yder, og det noteres her for at undgå eventuelle misforståelser.

Nedreguleringsmedicin (GnRH agonister)

Synarela®, Suprecur®, Suprefact®, Zoladex®, Gonapeptyl®, Decapeptyl® 
Disse præparater er såkaldte GnRH agonister (Gonadotropin Releasing Hormone). De påvirker udskillelsen af de overordnede kønshormoner (FSH og LH i hypofysen). Det er FSH og LH, der styrer æggestokkenes funktion. Præparaterne sætter midlertidigt kvindens normale hormonudskillelse ud af drift. På denne måde opnår man en god kontrol med æggestokkenes ægudvikling. Denne type medicin blokerer for kroppens mulighed for at lave ægløsnings-signal, når der er modne æg. Derved forhindres det, at der kan komme ægløsning før ægudtagningen.

Nogle GnRH agonister kan også bruges som "ægløsningssprøjte" når patienten ikke har været igennem nedreguleringsprotokol (kan altså ikke bruges til ægløsning i skema 3).
Synarela® og Suprecur® gives som næsespray flere gange daglig.
Suprefact og Gonapeptyl® gives som daglig injektion
Zoladex og Decapeptyl er depotinjektioner, der kun gives én gang.

Anvendelse af medicinen skal følges som forskrevet af lægen og oplyses yderligere ved konsultationen. 

Mulige bivirkninger: Hovedpine, hedestigning og svedeture. Humørsvingninger.

GnRH Antagonister

Orgalutran®, Cetrotide®
GnRH-antagonister forhindrer at hypofysen kan udskille LH, som er kroppens ægløsningssignal. Bruges til at forhindre for tidlig ægløsning.

Bivirkninger: Kløe og irritation på indstiksstedet.

Stimulationsmedicin

Gonal-f®, Puregon®
Indeholder FSH, der stimulerer æggestokkene til at producere æg. Det er kroppens eget ægmodningshormon. I de doser, der anvendes til reagensglasbehandling, får medicinen æggestokkene til at modne mere end ét æg i cyklus. Gives som indsprøjtning én gang daglig.

Bivirkninger: Lokal ømhed ved indstiksstedet. Ømhed i underlivet. Kan medføre overstimulation.

Se denne instruktionsfilm om Bemfola (der er identisk med Gonal-f), der viser, hvordan du skal anvende pennen.
Se denne instruktionsfilm om Gonal-f på svensk, der viser hvordan du anvender injektionspennen.

Menopur®, Pergoveris®
Indeholder FSH og LH. FSH er det væsentligste hormon der stimulerer æggestokkene til at producere æg. Det er kroppens eget ægmodningshormon. LH er nødvendigt i små mængder for at sikre en optimal ægmodning. Normalt er der i kroppen tilstrækkeligt med LH, også uden at det gives som indsprøjtning.

I de doser, der anvendes til reagensglasbehandling, får medicinen æggestokkene til at modne mere end ét æg i cyklus. Gives som indsprøjtning én gang daglig.

Bivirkninger: Lokal ømhed ved indstiksstedet. Ømhed i underlivet. Kan medføre overstimulation.

Elonva®
Indeholder et langtidsvirkende FSH, der stimulerer æggestokkene til at producere æg. Det har samme virkning som kroppens eget ægmodningshormon, men virkningen holder i adskillige dage efter en enkelt injektion. 

I de doser, der anvendes til reagensglasbehandling, får medicinen æggestokkene til at modne mere end ét æg i cyklus. Anvendes overvejende i forbindelse med ”kort” behandling (skema 4), hvor det gives som en enkelt injektion på dag 2-3.

Bivirkninger: Lokal ømhed ved indstiksstedet. Ømhed i underlivet. Kan medføre overstimulation.

Pergotime®
Det virksomme stof i Pergotime® er klomifen, der indirekte stimulerer æggestokkene og derved får flere æg til at modnes. Som regel giver Pergotime® modning af mindre end 5 æg. Vi anvender det mest, hvis der ikke har været tilfredsstillende resultat af stimulation med FSH/LH præparater. Pergotime® gives som tabletter.

Bivirkninger: forbigående varmefølelse, kvalme, tågesyn og hovedpine. De fleste, der får Pergotime®, får dog ingen bivirkninger.

Ægløsningsmedicin

Pregnyl®, Ovitrelle®
Færdigmodner æggene og gør dem klar til ægløsning. Fremkalder ægløsning ca. 40 timer efter at de er givet som indsprøjtning. Æggene tages ud omkring 35-36 timer efter injektionen. På det tidspunkt er de færdigmodnede, men der er endnu ikke kommet ægløsning. Gives som en enkelt indsprøjtning på et tidspunkt, der er nøje planlagt ud fra det planlagte tidspunkt for ægudtagningen.

Bivirkninger: Ingen af betydning udover at det sammen med andre hormoner kan medføre overstimulation, hvis der er modnet mange æg.

Se intruktionsvideo på Ovitrelle, og se hvordan du bruger en Ovitrelle injektionspen, til når du skal stikke dig selv.
Videoen er venligst udlånt af Medicin.dk.

Se intruktionsvideo på Ovitrelle på svensk, og se hvordan du bruger en Ovitrelle injektionspen.

Suprefact® (GnRH agonister)
Et alternativ til at benytte det naturlige ægløsningshormon hCG til at fremkalde ægløsning er at give en enkelt dosis af Suprefact® (eller evt. en anden ”GnRH agonist”). Denne metode kan kun bruges, hvis der ikke er brugt nedregulering, og den kan derfor ikke bruges i skema 3

Østrogen og progesteron

Østradiol, Progynon®, østradiol-plastre
Både østradiol og Progynon® indeholder det kvindelige kønshormon østradiol. Hormonet opbygger livmoderslimhinden, så den opnår en tykkelse, hvor den er klar til at tage imod et befrugtet æg. Det er et hormon, der dannes naturligt i æggestokkene.

I forbindelse med reagensglasbehandling anvendes østradiol til at styrke slimhinden efter ægudtagningen.

Ved behandling med optøede embryoner hos kvinder, der har meget lang cyklus og hos kvinder, der skal modtage donerede æg, anvendes østradiol til at opbygge slimhinden i livmoderen.

Tages som tabletter flere gange daglig eller eventuelt som plastre.

Lutinus®, Crinone®, Cyklogest®
Progesteron er et naturligt hormon, der færdigmodner slimhinden, når den er opbygget i tykkelse af østradiol. Herved bliver slimhinden klar til at et befrugtet æg kan vokse ned i den. Progesteron gives som stikpiller (Lutinus®, Crinone®) eller creme (Crinone®) i skeden eller eventuelt i endetarmen. Progesteron færdigmodner slimhinden efter at den er opbygget i tykkelse af østradiol. Styrker livmoderslimhinden.

Mulige bivirkninger: Oppustethed, ”luft i maven”, diarre.

Beroligende og smertestillende medicin

Propofol®
Virker beroligende. Gives intravenøst i forbindelse med ægudtagning.

Bivirkninger: træthed og svimmelhed

Rapifen®
Stærkt smertestillende - morfinlignende. Gives intravenøst i forbindelse med ægudtagning.

Bivirkninger: kvalme, træthed og svimmelhed.

Panodil®
Let smertestillende. Gives som tabletter.

Bivirkninger: ingen, når dosis ikke overskrider 8 tabletter dagligt.

Anden medicin

Prednison
Prednison er et binyrebarkhormon. Det har mange virkninger i kroppen, blandt andet nedsætter det immunforsvaret i et vist omfang.

Vi benytter i nogle tilfælde prednison som supplement til behandlingen. Det kan være hos kvinder med gentagne aborter eller hos kvinder der ikke er blevet gravide efter gentagne behandlinger. Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at prednison hjælper.

Bivirkninger: I de doser og i de ret korte tidsrum, vi giver prednison, er der meget få bivirkninger. Ved længere tids anvendelse og ved anvendelse af højere doser end dem, vi anbefaler, kan der være en række bivirkninger.

Metformin
Metformin er en type medicin, der anvendes ved type-2 diabetes. Det øger insulinfølsomheden i kroppens celler.

Vi anvender i nogle tilfælde metformin hos kvinder med PCOS, fordi disse kvinder kan have en vis ”insulinresistens”.

Antibiotika
I forbindelse med ægudtagningen gives en enkelt dosis antibiotikum for at forebygge infektion.

Tilskud til medicin

Den offentlige sygesikring yder tilskud til medicinen. Er man medlem af sygesikringen Danmark, yder denne private forsikring tilskud til det resterende beløb.

Det offentlige tilskud betyder, at man inden for et ”tilskuds-år” (som ikke følger kalenderåret) maksimalt selv kan komme til at betale ca. 4.170 kr. for medicin. Hvis udgiften til medicin kommer op over dette beløb gives der ”kroniker-tilskud”, så yderligere medicin dækkes fuldt af det offentlige. Se eventuelt nærmere om medicintilskud på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: laegemiddelstyrelsen.dk.