Om hormonet AMH

Anti Müllersk Hormon (AMH) er et hormon, som dannes i de små tidlige ægblærer (follikler) i æggestokkene. AMH kan måles i en blodprøve og benyttes til at vurdere det antal æg, der kan modnes i æggestokkene. 

En høj AMH værdi er tegn på mange ægblærer i æggestokken og en ung biologisk alder. Det er et tegn på en stor ”æg-reserve”. Omvendt tyder en lav AMH værdi på, at æggestokken har en ældre biologisk alder og mindre æg-reserve. 

AMH benyttes sammen med Follikel Stimulerende Hormon (FSH) og ultralydsskanning af æggestokkene (AFC, antral follicle count) til at vurdere  kvindens æggestokke inden fertilitetsbehandling. AMH er meget konstant igennem menstruationscyklus og er derfor et mere anvendeligt mål end FSH, der varierer under cyklus.

AMH foretages endnu ikke som rutineundersøgelse i alle laboratorier.. Trianglen anvender Rigshospitalets laboratorium til måling af AMH.

I Danmark benyttes enheden pmol/L til måling af AMH koncentrationen. I nogle lande benyttes i stedet ng/ml. Derfor er begge måleenheder anført i tabellen til højre.

Hvis AMH værdien er meget høj, kan det være tegn på Polycystisk Ovarie Syndrom (PCOS). Dette vurderes bedst i kombination med en ultralydsskanning, og andre forhold, der karakteriserer PCOS.

AMH koncentration pmol/lAMH koncentration* ng/mlBetydning for fertilitetsbehandling
Over 7Over 1,0Normal værdi. Gode muligheder for behandling
Mellem 3 - 7Mellem 0,4 - 1,0Noget lav værdi. Behandling kan forsøges
Under 3Under 0,4Meget lav værdi. Meget få æg ved stimulation. Graviditetschancen betydeligt nedsat.

*Denne enhed benyttes normalt ikke i Danmark