Typer af hormonstimulation

Formålet med hormonbehandlingen er at stimulere æggestokkene til at udvikle og modne flere ægblærer (follikler) end den ene, der er det normale i en almindelig cyklus. Hormonstimulationen skal helst medføre, at der kommer mindst 4 æg ved ægudtagningen. Vi tilstræber, der kan udtages 8-12 æg, men antallet varierer afhængig af den enkelte kvindes alder og reaktion på den givne hormonbehandling.

Behandlingen tilpasses altid til den enkelte kvinde baseret på kvindens årsag til barnløshed og på eventuelle gode eller mindre gode erfaringer fra tidligere fertilitetsbehandlinger.

Klinikken anvender forskellige hormonstimulationsmetoder. Vi anvender mest behandling med den såkaldte ”kort antagonist-behandling” (skema 4) og ”lang nedregulering” (skema 3).

I særlige tilfælde benytter vi andre former for hormonstimulation. Det kan være stimulation baseret på klomifen (Pergotime®) (Skema 1), Kort agonist protokol (Skema 2) eller behandling uden hormonstimulation (Skema 0).

  • Skema 0: Ingen hormonstimulation
  • Skema 1: Stimulation med Pergotime® tabletter evt. kombineret med hormonindsprøjtningen
  • Skema 2: Kort agonist protokol (benyttes kun undtagelsesvis)
  • Skema 3: Lang nedregulering
  • Skema 4: Kort antagonist-behandling

Klik på skemaer for større visning. Skema 0 og 2 er ikke vist.

Skema 3: Lang nedregulering

Skema 4: Kort antagonist-behandling

Skema 1: Stimulation med Pergotime