Sædprøven

Sædprøven frembringes hjemme. Hvis I har lang transporttid (over 2 timer), kan I lave sædprøven hos os. Prøven produceres ved masturbation og udtømmes i en beholder, som I får udleveret. Der bør ikke have været  sædudtømning i 1-2 dage før sædprøven. Længere tids afholdenhed gør ikke sædkvaliteten bedre.

Hos nogle mænd med meget lavt antal sædceller, beder vi nogle gange om, at der afleveres sædprøve både dagen før ægudtagning og på selve ægudtagningsdagen.

Der er nogle mænd, som i denne situation, kan have svært ved at  producere en sædprøve. Hvis det en risiko, vil vi gerne vide det i forvejen, så  vi kan træffe nogle specielle forholdsregler. Det kan for eksempel være en god ide at aflevere en sædprøve til nedfrysning, så vi har den i reserve. Kvaliteten forringes ved nedfrysning og kan måske være uegnet til IVF. Den kan dog altid bruges til ICSI.

laboratoriet foretages en oprensning af sæden,  så sædvæsken og sædceller adskilles ved såkaldt gradient-centrifugering. De  bevægelige sædceller isoleres og opkoncentreres til senere befrugtning af æggene ved gentagne oprensningsprocedurer. I orienteres om kvaliteten af sædprøven ved ægudtagningen.