Bestilling af donorsæd

Hvis du/I skal bruge donorsæd i behandlingen skal sæden bestilles fra en anerkendt sædbank og sædstrå fra den valgte donor skal overføres til os, før den skal bruges. Vi kan opbevare sædstråene nedfrosset i flydende kvælstof fra de er leveret til os, og indtil de skal benyttes i behandlingen.

Du/I kan finde de ønskede informationer om donorerne på sædbankernes hjemmesider. Her på vores hjemmeside kan du under patientinformation læse er der også flere informationer og vejledning om bestilling af donorsæd

Der er i Danmark tre sædbanker, du/I kan benytte:

Skejby Cryobank. Vi har en samarbejdsaftale med danske Skejby Cryobank, der, ligesom Trianglen, er en del af Virtus Health. Dette betyder, at du får gratis levering, når du bestiller sædstrå fra Skejby CryoBank. Her vælger du selv en sæddonor, og du bestiller selv sædstrå.

European Sperm Bank. Vi har en samarbejdsaftale med European Sperm Bank, så du kan få adgang til deres donorregister uden betaling.
Se "Patientinformation" hvor du/I kan finde et direkte link til European Sperm Bank.

Cryos. Vi har en samarbejdsaftale med Cryos. Læs mere om bestilling fra Cryos og om samarbejdsaftalen under "Patientinformation".

Bemærk at Cryos arbejder med forskellige kvaliteter af strå. Vi anbefaler at du/I anvender IUI MOT20 eller bedre. Hos Cryos kan man også bestille levering på både tøris og i flydende kvælstof; vi anbefaler, at stråene leveres i flydende kvælstof.

Bemærk at Sundhedsstyrelsen og sædbankerne har forskellige definitioner af anonym donor.

Valg af donorsæd 

Som beskrevet, er der mulighed for valg af flere forskellige typer sæddonor(”Anonym”, ”Udvidet profil”, ”Åben” og ”Egen”). Afhængig af donortype er der mulighed for at vælge ud fra basale oplysninger som øjenfarve, hårfarve, højde, vægt til mere omfattende oplysninger, for eksempel børnefotos, stemmeprøve etc.

Sædbankerne tilbyder mulighed for valg af de forskellige donortyper og dertil hørende forskellige muligheder for oplysninger om donor. Vi anbefaler, at du/I benytter sædbankerne til at finde frem til en donor, som passer til dit/jeres ønsker. Når du/I har fundet en egnet donor, kan du/I få sædstrå overført til os. Vi kan så opbevare stråene ved minus 196°C indtil de skal benyttes i et igangværende behandlingsforløb.

Der findes forskellige sædpræparationer og forskellige kvaliteter. Det afgørende for os er, at vi til en behandling (insemination eller IVF) har mindst 5 millioner sædceller i god kvalitet. I kan bede sædbanken om at sørge for, at de(t) leverede strå opfylder dette krav.